Planleggingsleder 1 års vikariat Vadsø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

På Plan- og forvaltningsseksjonen i Vegavdeling Finnmark er det ledig et års vikariat som Planleggingsleder. Kontorsted vil være i Vadsø. Avdelingen har ansvaret for planlegging, drift og forvaltning av alle riks-, og fylkesveger i Finnmark.

Nye utfordringer for etaten er aktiv deltagelse i tettstedsutvikling, samordnet areal- og transportplanlegging, og tiltak for å bedre trafikksikkerheten på vegene. Dette gir spennende arbeidsoppgaver i distriktet, da det forventes utvikling som følge av økt fokus på nordområdene. Planleggingslederens arbeidsoppgaver vil være innenfor vegvesenets ansvar som sektormyndighet ved behandling av eksterne arealplaner, utbyggingstiltak og egenplanlegging.

Dette innebærer saksbehandling og deltakelse i planprosesser og eventuelt prosjektledelse.

Avdelingen har en utadrettet virksomhet der kontakt med kommuner, organisasjoner og befolkningen står sentralt.

Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet, samt en del reisevirksomhet må påregnes.

 • Utdanning fra universitet/høgskole, min. 3 år. Gjerne innen offentlig/administrasjon, planfaglig bakgrunn eller tekniske fag.
 • God kunnskap om relevant lovverk knyttet til offentlig forvaltning og plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra offentlig forvaltning

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Søkere må ha førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det vil også bli lagt vekt på følgende:

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Du får ryddige arbeidsforhold med mange goder og rettigheter. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet og mulighet for avspasering eller lønnskompensasjon.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Flere opplysninger om stillingen fås hos seksjonsleder Elisabeth Jomisko tlf. 942 77 752 eller e-post elisabeth.jomisko@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi benytter et internettbasert søknadssystem og ber derfor kandidater om å registrere søknad m/CV elektronisk via (Søk denne stilling) på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 25.04.18

- På veg for et bedre samfunn-

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger