Planleggere og utredere innen transportanalyse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I over 50 år har Asplan Viak vært et av Norges største, private planleggingsmiljø. Vi er 175 dedikerte planleggere rundt om i landet som daglig jobber med å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsninger for våre omgivelser.

Vurdering av mobilitet og transportløsninger i byområder er et økende markedsområde. Behovet for å se ulike transportmidler i sammenheng er spesielt viktig. Vi søker etter flere medarbeidere som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • Transportmodellberegninger på overordnet nivå (RTM, EFFEKT, etc.)
 • Trafikksimuleringer (AIMSUN og SIDRA)
 • Trafikkutredninger og -analyser

Arbeidsoppgavene

 • Analyser, konseptutvikling, konsekvensutredninger, kommuneplaner, arealplaner, trafikkplanlegging og mobilitet
 • Vi arbeider med transport på alle nivåer, fra overordnede samferdselsplaner til detaljerte vurderinger av kapasitet i kryss

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole
 • Noen års erfaring

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og analytisk
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier
 • Dyktige og hyggelig kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer  

Kontorsted Sandvika/Oslo eller Trondheim. Andre kontorsteder kan også være aktuelle.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger