Planlegger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli en del av Skandinavias fremste totaltekniske entreprenør og servicepartner? Som Planlegger for GK Elektro skal du jobbe for at selskapet og prosjektene hargode fremdriftsplaner og god metodikk for fremdriftsoppfølging.

Vier et entreprisemiljø med 100 ansatte som holdet til på Ryen i Oslo. Vi harvåre oppdrag innenfor skole- og helsebygg, industri, bolig ogkontorbygg. Ønsker du å sammen med oss jobbe for å fortsette åvære kundenes foretrukne leverandør og den beste arbeidsplassen for deansatte, bør du søke på stillingen som planlegger.  Vi søker nå etteren planlegger som skal være med på å utvikle gode systemer, rutiner og kulturfor prosjektnedbrytning og fremdriftsstyring av våre prosjekter. Du skalmedvirke til at systemer, prosesser og personell utnyttes optimalt og skaperverdier for kunde og selskap. Du vil jobbe i tett samarbeid våre prosjektlederei våre prosjekter.  

Viser for oss at du er en ekspert innenfor planlegging og holder deg oppdatert innenfor fagfeltet. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming og gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt. Du handler på eget initiativ og får gjennomslag for idéer og planer. I tillegg forstår du raskt komplekse spørsmål og problemer, og foretar sunne og rasjonelle vurderinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte prosjektene i utarbeidelse av framdriftsplaner for gjennomføring av prosjekter
 • Drive opplæring i planleggingsmetodikk, bruk av planleggingsverktøy med tilhørende oppfølging
 • Kontrollere og sikre av prosjektene overholder planer, kvalitet og budsjetter
 • Identifisere og analysere avvik fra prosjektplan og foreslå korrigerende tiltak og utføre konsekvensvurderinger
 • Se og finne forbedringsmuligheter, og være pådriver for digitalisering innen planleggingsfaget
 • Jobbe tett med kvalitetssjefer, innkjøper, controllere og andre som støtter i prosjektetablering og prosjektgjennomføring\

Ønskedekvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, Master eller Bachelor gjerne innen elkraft
 • Kompetanse og erfaring innen prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring
 • Relevant teknisk fagkompetanse, fortrinnsvis innen elektrofag
 • Prosjekt- og/eller ledererfaring
 • Forstår viktigheten av en planprosess, samt kvalitet og avvik sin effekt på økonomien i et prosjekt
 • Kunnskap om Norsk standard og andre relevante lover og forskrifter
 • Generelt god IT kompetanse og beherske planleggingsverktøy (MS Project, Safran eller tilsv.)

 Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning
 • Aktiv bedriftsidrett

Kontaktpersoner

Anders Fevang
Direktør Kvalitet
E-postadresse: anders.fevang@gk.no
Telefonnummer: 93233632
Lars Berger
Avdelingsleder
E-postadresse: lars.berger@gk.no
Telefonnummer: 90184198

Hvem er GK ?

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde og energi. Våre mer enn 3300 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen omsetter for 6 milliarder kroner.

Les mer om GK og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon