Planlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være en del av Norges ledende elektroentreprenør,med stor påvirkningskraft og skape noe av 
betydning? GK Elektro AS er i stadig vekst, og søker i denanledning etter en planlegger for å styrke kompetansen og arbeidet innen fremdriftsplanlegging.  
 
Personen vi er ute etter skal til enhver tid jobbe for atselskapet og prosjektene har gode fremdriftsplaner og god metodikk forfremdriftsoppfølging, og vil jobbe i tett samarbeid med andre nøkkelpersoner iGK Elektro. Arbeidssted vil være Oslo, men andre steder kan diskuteres. Noereisevirksomhet må påberegnes. Stillingen rapporterer til SjefVirksomhetsutvikling i GK Elektro AS. 
   

Hovedoppgaver:

 • Støtte prosjektene i utarbeidelse av framdriftsplaner for gjennomføring av prosjekter
 • Drive opplæring i planleggingsmetodikk og bruk av planleggingsverktøy 
 • Kontrollere og sikre av prosjektene overholder planer, kvalitet og budsjetter
 • Identifisere og analysere avvik fra prosjektplan og foreslå korrigerende tiltak
 • Se og finne forbedringsmuligheter, og være pådriver for digitalisering innen planleggingsfaget
 • Jobbe tett med controller, kvalitetssjef, innkjøper og andre som støtter i prosjektetablering
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Kompetanse og erfaring innen prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring
 • Relevant teknisk fagkompetanse, fortrinnsvis innen elektrofag
 • Prosjekt- og/eller ledererfaring
 • Forstår viktigheten av en planprosess, samt kvalitet og avvik sin effekt på økonomien i et prosjekt
 • Kunnskap om Norsk standard og andre relevante lover og forskrifter
 • Generelt god IT kompetanse og beherske planleggingsverktøy (MS Project, Safran eller tilsv.)

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og opptatt av framdrift og kvalitet
 • Pedagogisk med god formidlingsevne
 • Systematisk og prosessorientert 
 • Evne til å etablere og opprettholde gode relasjoner på alle nivå internt og eksternt
 • Evne til å forhandle og argumentere saklig, profesjonelt og presist i henhold til selskapets verdier og retningslinjer

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning
 • Aktiv bedriftsidrett


  Referanse: Planlegger, Oslo Kontaktperson:                                 Jan Erlend Innselset, Sjef Virksomhetsutvikling, tlf. 97610117 eller Sverre Knudsen, Kvalitetssjef, tlf. 97783688

Kontaktpersoner

Gaute Gundersen
Leder Konsernutvikling
E-postadresse: gaute.gundersen@gk.no
Telefonnummer: 47322438
Jan Erlend Innselset
Sjef Virksomhetsutvikling
Telefonnummer: 97610117
Sverre Knudsen
Avdelingsleder
E-postadresse: sverre.knudsen@gk.no
Telefonnummer: 97783688

Hvem er GK ?

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, bygg-automasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.

Les mer om GK og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon