Planlegger

Stillingsbeskrivelse

I Trysil kommune har vi to ledige stillinger innenfor fagområdene areal og samfunnsplanlegging.

Begge stillingene er ledig for snarlig tiltredelse.

Samfunnsplanlegger, 100 % fast

Arealplanlegger, 100 % fast

Vi søker etter medarbeidere med relevant utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis med planfaglig bakgrunn, for eksempel innenfor fagområder som arealplanlegging, landskapsarkitektur, naturforvaltning eller utdanning knyttet til samfunnsplanlegging. For begge stillingene er yrkeserfaring ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

For mer info om stillingenes innhold, søknadsfrist, kvalifikasjoner og personlige egenskaper, vennligst se fullstendige stillingsutlysninger på www.trysil.kommune.no/ledige-stillinger

Kontaktpersoner

Bjørn Myhre
Kommunalsjef, Forvaltning og teknisk drift
Telefonnummer: 474 72 943
Bjørn Tore Bækken
Avdelingsleder
Telefonnummer: (+47) 474 72 959

Hvem er Trysil kommune?

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 550 innbyggere. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.