Planlegger/ utreder innen trafikk og mobilitet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak har fokus på å jobbe tverrfaglig og våre dyktige og engasjerte kollegaer setter preg på regionen med store og små oppdrag innen plan, utredning, bygg og infrastruktur. Vi har som mål å vokse videre og være en tydelig premissleverandør for samfunnsutviklingen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vårt kontor i Bergen har i dag 100 medarbeidere innen fagområdene plan, arkitektur, landskap, bygg, samferdsel og vann og miljø.  For å imøtekomme etterspørselen etter våre tjenester søker vi nå etter flere  kollegaer innen våre fagområder.

Planlegging er ett av kjerneområdene i Asplan Viak. Planavdeling har i dag 150 medarbeidere, som til sammen har bred og god kompetanse i by- og arealplanlegging, utredning og analyse.  Plangruppen i Bergen består av 20 dedikerte medarbeidere.  Til dette fagmiljøet søker vi nå medarbeidere som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • Transportmodellberegninger på overordnet nivå (RTM, etc.)
 • Trafikksimuleringer (AIMSUN og SIDRA)
 • Trafikkutredninger og -analyser
 • Bytransport og gatebruk

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdering av mobilitet og transportløsninger i byområder. Behovet for å se ulike transportmidler i sammenheng er spesielt viktig og er et økende markedsområde
 • Analyser, konseptutvikling, konsekvensutredninger, kommuneplaner, arealplaner, trafikkplanlegging og mobilitet
 • Arbeid med transport på alle nivåer, fra overordnede samferdselsplaner til detaljerte vurderinger av kapasitet i kryss

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på masternivå; sivilingeniør, arealplanlegger, samfunnsviter eller tilsvarende
 • Erfaring med arbeid i tverrfaglige prosjektteam 
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Faglig interessant og godt miljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger, helseforsikring
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer 

Høres dette spennende ut? Søknad og CV sendes inn via knappen Send søknad.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger