Planlegger Satcom

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Cyberforsvarets Taktiske Kommando (CTK ) driftsområde Eggemoen, er det ledig fast stilling som Planlegger Satkom. 

Stillingens hovedoppgaver omfatter blant annet veiledning og støtte innen drift av satelittbaserte kommunikasjonsløsninger.

Tjenestested er Hønefoss.

 

Arbeidsoppgaver

 • Veilede og støtte Forsvarets enheter i operativ og teknisk drift av satellittbaserte kommunikasjonsløsninger.
 • Veilede og støtte teknikere ved Eggemoen i vedlikehold og drift av satellittbaserte kommunikasjonsløsninger.
 • Utøve konfigurasjonskontroll og kvalitetssikring for Satcom ved Eggemoen.
 • Planlegge og koordinere samt delta i drift og vedlikehold av Satcom utstyr.
 • Utøve støtte innen beregning, planlegging og administrering av satellittkapasitet og linkbudsjettering, for ledelsen ved Eggemoen.
 • Kontakt med internasjonale/nasjonale systemeiere.
 • Planlegge og følge opp opplæring, kurs og kompetanseheving for personell i forbindelse med drift av Satcom ved Eggemoen.
 • Den som ansettes må påregne å delta i vaktordninger, herunder delta i drift- og vedlikeholdsoppgaver.
 • Den som ansettes må kunne oppfylle krav til kryptograd 1 etter tilsetting.

 

Kvalifikasjoner

 • Universitet/høgskolenivå 1-3 år med relevant fagkrets
 • Ønskelig med relevant utdanning innenfor feltene nettverk/datakommunikasjon og/ eller satellittkommunikasjon
 • Lang og relevant tjeneste kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring
 • Førerkort klasse B
 • Meget gode engelskkunnskaper
 • God fysisk form
 • Den ansatte må kunne sikkerhetsklareres for nivå Cosmic Top Secret før tiltredelse.

 

Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • God vurderingsevne, løsningsorientert og helhetsoversikt
 • Evne til kontinuitet og pågående arbeidsoppgaver over tid
 • Være resultat, og serviceorientert

 

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, pt. kr 470 000 - 569 000 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontaktpersoner

Bård Risøy
Senioringeniør
Telefonnummer: 32 17 71 11
Mobil: 990 96 431

Hvem er Cyberforsvaret?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.