Planlegger Linjen Tønsberg

Stillingsbeskrivelse

Liker du å planlegge ? Vi har stillingen som passer for deg

Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
Du er løsningsorientert og evner å tenke helhetlig
Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper


Stasjoneringssted: Tønsberg

Arbeidsoppgaver

  • Vurdere og planlegge arbeidene som skal utføres i samråd med faggruppeleder og arbeidsledere
  • Utarbeide arbeidsplaner, arbeidspakker, turnus
  • og ressursplaner samt fremdriftsplaner i henhold til avtaler og "hvite tider" for kostnadseffektiv drift
  • Etablere HMS-rutiner og følge opp disse, herunder SJA og Synergi
  • Tilrettelegge for oppstartsmøter
  • Delta på tverrfaglige møter.
  • Oppfølging av eksterne prosjekter som utføres i område.
  • Bidra i faggruppens øvrige arbeid
  • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og andre aktører i sektoren
  • Stedfortreder for Faggruppeleder ved ferie ol.
  • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

  • god kunnskap om fremdrifts-/ressursplanlegging
  • turnusoppsett
  • arbeidstidsbestemmelser .
  • logistikk forståelse.
  • bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy, feks: Gat, Best, Banedata..
  • Fagbrev som Banemontør / Banereperatør ansees som en fordel
  • Teknisk fagskole eller relevant høgskoleutdanning vil være en fordel
  • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag

Personlige egenskaper

  • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

  • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
  • Forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Arvid Ingar Andersen
Telefonnummer: (+47) 91675747

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon