PLANLEGGER, landskapsarkitekt, sivilarkitekt eller tilsvarende

Stillingsbeskrivelse

Samfunnet endrer seg raskt. Befolkningsvekst, fortetting, klimaendringer, digitalisering og internasjonalisering utfordrer bo- og arbeidsforhold, næring og handel, transport og mobilitet samt samarbeidsrelasjoner internasjonalt. Urbanisering og bærekraftig vekst av byer og tettsteder er en av vår tids viktigste globale utfordringer. Dette har Multiconsultkonsernet tatt på alvor, og søker nye medarbeidere som vil være med å skape fremtidens byer.
I Trondheim har vi et innovativt arbeidsmiljø med omkring 170 medarbeidere. Seksjon Arealplan og landskap teller i dag 9 medarbeidere og består av landskapsarkitekter, arealplanleggere, en sivilarkitekt og en biolog. Vi er en seksjon under Avdeling Samferdsel og infrastruktur som til sammen har 50 dyktige medarbeidere innen arealplanlegging, landskap, VA, veg og bane.
Vi leverer rådgivning og planlegging i oppdrag for ulike private utbyggere og entreprenører, kommuner, Bane Nor, Statens vegvesen, Nye Veier m.fl.
Vi har som mål å vokse videre og være en aktiv premissgiver- og leverandør for samfunnsutviklingen gjennom vårt samarbeid med våre datterselskaper LINK Urbanisme https://linkarkitektur.com/Fagomraader/Urbanisme
og Analyse og Strategi http://nu.nhhs.no/bedrifter/analyse-strategi-as

Vi søker en dyktig og selvstendig person med spesiell bakgrunn fra/interesse for byutvikling og urbanisme. 

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

 • Ide-utvikling, mulighetsstudier og analyseoppgaver
 • Volumstudier, illustrasjonsarbeid og animasjoner
 • Ulike typer arealplaner og utredninger knyttet til planarbeid etter PBL
 • Oppdragsledelse/prosessledelse
 • Salg/markedsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen arkitektur, landskapsarkitektur, arealplanlegging eller tilsvarende
 • Spesiell interesse innenfor urban planlegging og byutvikling
 • Kunnskaper i bruk av Sketch-up, Lumion, Adobe-pakken og annet evt. egnet visualiseringsverktøy
 • Kreativ, effektiv, initiativrik og løsningsorientert
 • Dyktig formgiver med blikk for gode helhetsløsninger
 • God i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • God grafisk framstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Resultat- og løsningsorientert.
 • Må trives med tekniske utfordringer.
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • Relasjonsbygger og interesse for økonomiske resultater
 • Initiativrik
 • Arbeidsom

Vi kan tilby

 • Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
 • Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • Fem uker ferie – samt fri i romjulen og i påsken
 • Firmahytter, bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
 • Nærhet til flott natur og turmuligheter
 • Nye flotte lokaler på Sluppen

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger