Planlegger for sykkeltiltak i Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Prosjekt Miljøvennlig Transport er Vegavdeling Oslo sitt kompetanseteam for arbeid med gange- sykkel og kollektiv i Oslo. Prosjektet har pådriverfunksjon for at 0 vekstmålet nås og at vedtatte strategier blir omsatt. Prosjektet arbeider blant annet med holdningsskapende tiltak og med planleggelse av Oslo sitt sykkelvegsystem samt utvidelse av kollektivfelttilbudet.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykkelplanlegger for Vegavdeling Oslo
 • Planlegging av mindre forbedringstiltak i det bestående sykkelvegnettet
 • Skiltplaner for sykkelvegnettetløsninger for myke trafikanter under anleggsperioden
 • Eksterne henvendelser
 • Oppfølging av strakstiltak
 • Sykkelstatistikk for Oslo
 • Kampanjer for sykkel /holdningsskapende arbeid for å fremme gange, sykkel og kollektiv

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Transportplanlegging på høyskole- /universitetsnivå eller veg- og anleggsfag
 • Relevant erfaring kan eventuell kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra sykkelplanlegging, prosjektledelse eller byggeledelse
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper:

 • Du trives med mange arbeidsoppgaver samtidig
 • Du er interessert i sykling
 • Du er utadvendt og kontaktskapende
 • Du tar utfordringen med å presentere fagmiljøet, også i mediene
 • Du har gode samarbeidsegenskaper
 • Du jobber selvstendig, tar initiativ og har god gjennomføringsevne

 

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

 • Vi tilbyr også disse godene:
 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Dagmar Hoyer

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger