Planlegger Elkraft - Fagekspert elektriske maskiner

Stillingsbeskrivelse

 

Som følge av økt satsing på miljøvennlig jernbane har Bane NOR Energi behov for flere medarbeidere. Energi leverer elektrisk energi til hele jernbanenettet i Norge. Våre viktigste kunder er eiere av baneanlegg. Energi er i dag en landsdekkende enhet organisatorisk plassert i Infrastrukturdivisjonen. Enheten Energi er ansvarlig for å levere og omforme elektrisk energi fra 50 Hz til 16 2/3 Hz, for hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge. 

Vi søker etter planleggere elkraft som kan planlegge og prosjektere omformer-/energiforsyningsanlegg for enhet Energis prosjektportefølje med investerings- og fornyelsesprosjekter. Stillingen er plassert i enhet Energi, Planseksjonen.

Planseksjonen i Bane NOR Energi er en fagseksjon med ressurser som har bakgrunn fra elkraftteknikk og energiforsyning. Seksjonen har fagansvar for roterende omformere, statiske omformere, transformatorer, koblingsanlegg, vern og kontrollanlegg. Planseksjonen utarbeider også systemanalyser og utredninger for fremtidig utvikling av banestrømforsyningen.  Bredden i seksjonen gjør at vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver og et dynamisk arbeidsmiljø, hvor det er mulighet for faglig fordypning og utvikling.

Arbeidsoppgaver

Bane NOR Energi sine anlegg omfatter i dag 57 roterende omformere, som er bygget opp av synkronmotorer og synkrongeneratorer montert på samme akslinger. Vi leter etter en fagekspert på roterende maskiner, som primært kan følge opp våre revisjoner og ombygging av roterende omformere, med tilhørende apparatanlegg. Dette inkluderer prosjekter med redesign og omvikling av eksisterende synkrongeneratorer, for å øke spenningen. Arbeidet omfatter: 

 • fagansvar for fagområdet roterende maskiner
 • planlegging/prosjektering av omformerstasjoner, omformeranlegg og øvrige energiforsyningsanlegg, herunder utarbeide kravspesifikasjoner
 • yte fagteknisk rådgivning til og deltakelse i prosjekter
 • feilanalyse ved større feil eller havarier
 • være prosjektleder for enkeltoppgaver etter behov 

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen elektroteknikk/elkraft/energi og miljø (siv.ing./ing. e.t)lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • fordel med planleggings-/rådgivningserfaring innen elektroteknikk og elektriske maskiner
 • fordel med erfaring fra byggherreorganisasjon eller leverandør
 • gode gjennomføringsevner

Personlige egenskaper

 • strukturert, nøyaktig og med stor arbeidskapasitet
 • gode analytiske evner
 • løsnings- og resultatorientert
 • kan jobbe både selvstendig og tverrfaglig i team
 • du kan identifisere deg med våre verdier; åpen, respektfull, engasjert og nytenkende
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • pt. årsbillett på VY sine tog
 • fleksitid og betalt overtid

Kontaktpersoner

Eiril Bjørnstad
Plansjef energi
Telefonnummer: 95103489

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger