Planlegger - Byprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å utvikle Drammen videre? 

Spennende stilling som planlegger i et hyggelig arbeidsmiljø. 

 

Drammen kommune har de siste årene vært gjennom en svært positiv utvikling, og er en offensiv og nytenkende organisasjon, med høye ambisjoner. I 2020 vil Svelvik- og Nedre Eiker kommune også være en del av nye Drammen kommune. Dette vil gi et stort geografisk arbeidsområde med varierte arbeidsoppgaver. 

Byprosjekter er en kommunal virksomhet med 19 medarbeidere. Vi søker etter en ny medarbeider som sammen med våre andre fagfolk og virksomheter, kan bidra i kommunens satsing innenfor byutvikling. Byprosjekter spiller en svært aktiv rolle i utviklingen av Drammen, og har ansvar for flere store prosjekter. Denne stillingens hovedarbeidsområde vil være planarbeid og samordning av planinitiativ i egen og privat regi. 

Av avdelingens øvrige arbeidsoppgaver kan nevnes: Prosjekt- og byggeledelse med tilhørende byggherreansvar for oppgradering og nyanlegg av kommunalteknisk infrastruktur, forhandling av utbyggingsavtaler med private og offentlige aktører samt gjennomføring av grunnerverv. 

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke. 

I henhold til offentlighetsloven kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering av private og offentlige aktører i tilknytning til plan- og prosjekteringsoppgaver. 
 • Sentralt bindeledd mellom kommunen og store private og offentlige aktører. 
 • Ansvar for samordning og ivaretakelse av kommunens og utbyggers interesser i store utbyggingsprosjekter. 
 • Planlegging etter plan- og bygningsloven.

 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en medarbeider med utdannelse på høyskole eller universitetsnivå innenfor relevante fagområder 
 • Praktisk erfaring med relevante arbeidsoppgaver fra offentlig og/eller privat virksomhet, vil bli tillagt stor vekt 

Det kreves gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

 

Utdanningsretning

 • Arkitekt / Design
 • Bygg og anlegg
 • Administrasjon og ledelse

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

 

Personlige egenskaper

 • Engasjert og ansvarlig 
 • Fleksibel og helhetsfokusert 
 • Resultatorientert 
 • Utadvendt med god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Ledere som gir deg utviklingsmuligheter 
 • God pensjonsordning 
 • En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser 
 • Lønn etter avtale 
 • Tiltredelse etter avtale

Kontaktpersoner

Bernt Greni
Planlegger
Telefonnummer: 922 36 258
Johannes Havnevik Devold
Utbyggingssjef
Telefonnummer: 918 79 792
Liv Marit Carlsen
Planlegger
Telefonnummer: 402 14 840

Hvem er Drammen kommune?

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.