Plankoordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann og avløp dekker kommunens oppgaver innen plan og drift av vann og avløp. I tillegg til egne planer og prosjekter, sørger avdelingen for å gi faglige innspill til reguleringsplaner og uttalelser i byggesaker. For å sikre en god koordinering av de faglige innspillene søker vi en engasjert medarbeider som kan bidra til at avdelingen får medvirket i tidlig fase av ulike byggeprosjekter. Du vil være avdelingens bindeledd til kommunens avdelinger for byggesak og arealplan.

Nordre Follo kommune har mange spennende prosjekter, både som byggherre og som premissleverandør til eksterne utbyggere. 

Vi søker deg som har jobbet med byggesaksbehandling og reguleringsplaner, enten som kommunalt ansatt eller som ansvarlig søker.

Arbeidsoppgaver

  • Behandle og fordele forespørsler om uttalelse i byggesaker.
  • Sørge for tidlig involvering i plansaker frem til vedtatt reguleringsplan.
  • Bistå i virksomhetens egne søknadsprosesser innen regulering og byggesak.

Avhengig av kompetanse og interesse vil arbeidet også kunne omfatte arbeid med overordnede planer og detaljplaner og utarbeide politiske saksfremlegg.

Kvalifikasjoner

  • primært høyere utdanning innen teknisk planlegging. Søkere med annen type utdanning vil bli vurdert  hvis du har relevant erfaring
  • gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk
  • gode IKT-kunnskaper 

Befolkningsvekst og klimaendringer er utfordringer som krever kompetanse og evne til å tenke langsiktige løsninger innen den kommunale infrastrukturen og miljø.

Ny kunnskap og teknologiforståelse er også kvalifikasjoner vi vil legge vekt på.   

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er åpen og ansvarlig,  som kan tenke nytt og spille på lag. Du må være faglig engasjert og har evne til å finne de gode løsningene.

Annet

Oppegård og Ski vil bli Nordre Follo kommune fra januar 2020. For tiden er arbeidsstedet i Ski, men dette kan bli endret. 

Kommunene praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Kontaktpersoner

Stig Bell
Planleder
Telefonnummer: 976 82 287

Hvem er Oppegård kommune?

Nordre Follo kommune etableres 1. januar 2020 og vil bestå av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen vil ha rundt 60.000 innbyggere, som forventes å kunne stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i 2021. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

I prosessen frem mot ny kommune lyses det ut enkelte stillinger på tvers av begge kommuner.