Planforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Om Transport midt

I divisjon Transport og samfunn er vi i avdeling Transport midt 50 ansatte som omfatter områdene Møre og Romsdal og Trøndelag. Avdelingene er delt inn i tre seksjoner: Utredning, Transportforvaltning 1, Transportforvaltning 2 og en stab.

Om Transportforvaltning midt 2

Transportforvaltningsseksjonen har 16 medarbeidere fordelt på kontorstedene Molde og Ålesund. Seksjonen har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen veg og vegtransport regionalt og lokalt. Vi skal sørge for transportforvaltning, ulykkesanalyse og deltakelse i regionalt og lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

Vi har nå ledig arbeidsområde som planforvalter.

Kontorsted er Molde eller Ålesund.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedarbeidsområdet er planforvaltning. Forvaltning etter plan- og bygningsloven er en viktig kjerneoppgave for transportforvaltningsseksjonen og innebærer rådgivning og medvirkning i arealplansaker (internt og eksternt) og uttaler til kommunale arealplaner.
 • Arbeidsområdet innebærer utstrakt samarbeid med kommuner, øvrige offentlige etater og private aktører.
 • Forvaltning etter vegloven. Dette omfatter mellom annet behandling av søknader om avkjørsler og søknad om dispensasjon fra byggegrensen til riksveg.
 • Vi har sektoransvar for klima, miljø og trafikksikkerhet. Andre aktuelle oppgaver i tillegg til planforvaltning kan være oppgaver innenfor støy og miljø.
 • Deltakelse i fagteam.
 • Andre oppgaver innen ansvarsområdet til seksjonen kan også være aktuelt ut ifra behov og interessefelt til medarbeideren.

Kvalifikasjonskrav

 • Vi ønsker at du har høyere utdanning, minimum bachelorgrad. Lang, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Vi ønsker oss primært medarbeidere med utdanning innen tekniske fag, helst plan og vegfag.
 • Erfaring innen forvaltning, arealplanlegging og samferdsel fra offentlig eller privat sektor er ønskelig.
 • På grunn av noe reisevirksomhet må du ha førerkort klasse B.
 • Vi vektlegger personlige egenskaper:
  •   God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  •  At du kan jobbe selvstendig og strukturert
  •    gode samarbeidsevner og er løsningsorientert

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Linda Heimen på tlf. 90133422/ epost: linda.heimen@vegvesen.no.

Kontaktpersoner

Linda Heimen
Seksjonsleder
Mobil: 901 33 422

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger