Plan og utviklingsavdelingen - Arealplanlegger/samfunnsutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingstype

Det er ledig 1 100 % fast stilling og 1 100 % engasjementstilling som arealplanlegger/samfunnsutvikler.

Engasjementstillingen går ut 1.1.2021.

Beskrivelse av arbeidssted

Kontorsted er Molde. Stillingene vil inngå i enhet samfunn of plan i sektor for teknisk, plan, næring og miljø i nye Molde kommune. Før ny kommune er etablert, er stillingene en del av plan og utviklingsavdelingen (seksjon arealplan og landbruk) i Molde kommune.

Hovedoppgaver

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune, detaljregulering for E39 og nytt sykehus på Hjelset, samt områderegulering for Lundavang er noen av oppgavene som avdelingen ivaretar. Avdelingen har også ansvar for utvikling av sjøfronten, samt en rekke andre byutviklingsprosjekter.

Arealplanlegger/ samfunnsutvikler skal utarbeide arealplaner, reguleringsplaner og kommuneplaner, samt saksbehandle disse. Rådgivning i forbindelse med private prosjekt og planforslag blir også sentrale oppgaver, likeså arbeid med utviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med relevant utdanning innen samfunnsplanlegging/arealplanlegging på bachelor- eller masternivå. Erfaring fra rådgivning, prosjekt og utviklingsarbeid blir vektlagt.

Samarbeidsevne, kreativitet, selvstendighet og personlig egnethet er viktig. GIS-kompetanse blir vektlagt, samt bruk av nødvendige dataverktøy.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.

Søkere må tydeliggjøre om en søker på en av stillingene eller begge.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Kontaktpersoner

Eirik Heggemsnes
Kommunalsjef plan og utvikling
Telefonnummer: 90724755
Jostein Bø
Arealplansjef
Telefonnummer: 95772848

Hvem er Molde kommune?

Molde, rosenes og jazzens by, er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet.

Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde? Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.