Plan- og utbyggingsleder - Vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

For omgående tiltredelse har Vann og avløp ledig stilling som leder for Plan- og utbyggingsavdelingen. Avdelingen består av 16 medarbeidere som har ansvaret for planer og utbyggingsprosjekter innen vann og avløp fra idéutvikling til ferdige anlegg, samt utvikling av utbyggingsområder i samarbeide med andre offentlige og private aktører. 

Stilling som plan- og utbyggingsleder inngår i lederteamet på Vann og avløp. 

 

Arbeidsoppgaver

Ledelse og utvikling av plan og utbyggingsavdelingen gjennom spesielt å vektlegge: 

 • Oppfølging av plan- og prosjektprosesser i samsvar med kommunens, enhetens og avdelingens langsiktige mål 
 • Økonomistyring og kvalitetskontroll 
 • Ivareta og synliggjøre Vann og avløp’s interesser gjennom samarbeide internt og eksternt 
 • Ivareta HMS i tilknytning til plan og utbyggingsprosjekter 
 • Motivere og utvikle medarbeidere
 • På grunn av pågående organisasjonsprosess, kan det komme endringer i arbeids- og ansvarsområde

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant fag- og lederutdanning fra universitet/høyskole 
 • Relevant ledererfaring 
 • God systemforståelse og kunnskap om relevant lov- og avtaleverk 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Innsikt i og erfaring fra arbeid med økonomistyring. 
 • Dersom du har annen morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

 

Utdanningsretning og nivå

 • Ledelsesfag
 • Vann og miljø
 • Administrasjon og ledelse
 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert, men evner å ha et overordnet og helhetlig perspektiv 
 • Du har gode kommunikasjonsevner med ryddig skriftlig og muntlig framstilling. 
 • Du er tillitsvekkende og kommuniserer ved å anerkjenne og involvere andres perspektiv og kompetanse 
 • Du tar beslutninger og er tydelig og trygg i lederrollen 
 • Du kan lede prosesser for å nå mål og være en pådriver i faglige prosjekter 
 • Du er god til å bygge relasjoner og å skape et godt samarbeidsklima med og mellom dine medarbeidere 
 • Du har gode organisatoriske evner og evne til å jobbe systematisk for å nå mål
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet.

 

Lønn etter avtale: 

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. Oppgi 2 referanser. Attester og vitnemål tas med på intervju

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 

Kontaktpersoner

Geir Helø
Enhetsleder

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, et godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 6.900 medarbeidere fordelt på 85 enheter og tjenester.