Plan- og prosjekteringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjonen har ansvar for planlegging og bygging av ulike investerings- og utbedringsprosjekt på riksvegnettet

I seksjon plan og utbygging vest 2 har vi for tiden to ledige stillinger som planleggings- og prosjekteringsleder. Vi søker etter erfarne medarbeidere som kan lede planleggingen av en rekke mindre samferdselsprosjekt i Rogaland. Du vil jobbe tett sammen med flere av våre prosjektledere, på prosjekt i Rogaland og sør i Vestland fylke. Vi tilbyr et godt fagmiljø, og vi vil gi deg god opplæring og oppfølging. Seksjonen har i dag 17 medarbeidere fordelt på kontorstedene Haugesund og Stavanger, Stord og Bergen

Kontorstedet vil være Haugesund, Stord eller Stavanger.

Arbeidsoppgaver

Som planleggingsleder vil du lede egne fagressurser, samarbeide med eksterne parter, koordinere interne ressurser og interne hensyn. Du vil i denne jobben ha utstrakt kontakt med offentlige etater og berørte grunneiere. Du skal også rapportere til prosjektleder på bl.a økonomi og fremdrift.

Som prosjekteringsleder skal du i tillegg lede prosjekterende og sørge for at det blir utarbeidet byggeplan, inkludert SHA- og YM-plan for prosjekteringsfasen.

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

 • Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år.
 • Erfaring fra vegplanlegging, prosjektledelse og planprosesser
 • Erfaring med plan- og bygningsloven er avgjørende og du bør videre ha god kjennskap til Statens vegvesen sine håndbøker.
 • Erfaring med styring av økonomi, framdrift og kvalitet i prosjekter

Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Det vil være en fordel om du har:

 • Vegplanleggerbakgrunn
 • Erfaring fra medvirkningsprosesser
 • Erfaring med formidling av planarbeid
 • Erfaring fra konsekvensutredninger

Til denne jobben søker vi kandidater som evner å jobbe i og lede kompakte team. Din formidlingskompetanse vil bli vektlagt. I perioder må du kunne håndtere korte frister og høyt arbeidspress.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Irene Hegre, epost irene.hegre@vegvesen.no eller mobil 979 76 295.

Kontaktpersoner

Irene Hegre
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 519 11 569

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger