Plan- og bygningsavdelingen søker byggesaksbehandlere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse

Plan- og bygningsavdelingen har ca. 70 medarbeidere, som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Avdelingen har ansvar for kommunens arealplanlegging og forvaltning etter plan- og bygningsloven, samt oppgaver innen oppmåling, kart og geodata. Plan- og bygningsavdelingen er oppdelt i tre seksjoner med egne seksjonsledere. Vi er blant annet ingeniører, jurister, arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, geografer og GIS-spesialister. Byggesaksbehandlerne er i dag organisert under seksjonen byggesak, og består av 25 medarbeidere som arbeider i 4 team.

Asker kommune er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn i den raskt voksende Osloregionen. Som følge av veksten som kommer i vår region er vi i gang med flere store og spennende plan- og byggeprosesser, og flere store oppgaver står for tur. Det er forventninger til at Nye Asker kommune blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av byggesøknader. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging kan også bli aktuelt.
 • Saksbehandling i skjæringspunktet mellom offentlig forvaltning og privat boligutvikling og tettstedsutvikling.
 • Saksbehandling i et tverrfaglig miljø.
 • Bidra i arbeidet med utviklingsoppgaver innen fagfeltet.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå (arkitekt, jurist, ingeniør el.). Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning.
 • Erfaring som byggesaksbehandler, herunder også utarbeidelse av politiske saker, eller annen relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi søker deg som

 • er samfunnsengasjert og opptatt av å påvirke lokalsamfunnet
 • liker å jobbe selvstendig, men som også trives med å jobbe i team
 • er nytenkende og nysgjerrig på digitale byggesakstjenester
 • har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og har en fleksibel arbeidsform
 • har stor arbeidskapasitet og høy produksjonsevne
 • har en klar forståelse for hva det vil si å yte god service
 • har gode kommunikasjonsegenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med på å påvirke morgendagens samfunn
 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement og høy kompetanse
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Vi holder til i trivelige lokaler på Trekanten (4. og 5. etasje) i Asker sentrum

Kontaktpersoner

Gudbrand Hasvold
Seksjonsleder byggesak
Telefonnummer: (+47) 995 82 822
Marte Helene Lie
Leder plan- og bygningsavdelingen
Telefonnummer: (+47) 901 30 531

Hvem er Asker kommune?

Kommunene Asker, Hurum og Røyken slår seg sammen til én kommune i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker, og får omlag 93.000 innbyggere og 6.000 ansatte. Asker blir med det landets 8. største kommune. Den nye kommunen skal bygges med FNs bærekraftsmål som rammeverk, skal satse på innovasjon og digitalisering, og legge til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Asker skal gi gode likeverdige tjenester til innbyggerne, ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne.