Plan- og byggesaksbehandler

Plan- og byggesaksbehandler

Tingvoll kommune ligger sentralt på Nordmøre med vel 3 000 innbyggere. Tingvoll kommune har en grønn profil som økokommune, og har en langsiktig satsing på bærekraftige lokalsamfunn.

Stillingsbeskrivelse

Kort om stillingen

Vi ønsker å styrke kapasiteten innenfor plan- og byggesaksarbeidet.  Det er ledig 100 % stilling som plan- og byggesaksbehandler ved avdeling Næring, plan og teknisk med tiltredelse 03.02.2020. 

 

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode utviklings- og påvirkningsmuligheter
 • God opplæring og nødvendig kursing
 • Godt samarbeids- og arbeidsmiljø
 • Ansettelse på kommunale vilkår, inkludert fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, lønn etter avtale

Innhold i stillingen

 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder bl.a. tilsyn
 • Bistå ved utarbeiding av reguleringsplaner
 • Veiledning av tiltakshavere
 • Skrive saksframlegg til politisk behandling
 • Prosjektarbeid
 • Andre oppgaver innenfor avdeling Næring, plan og teknisk sine ansvarsområder, blant annet matrikkelføring og seksjonering

Krav og ønsker til deg

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdanning
 • Førerkort klasse B

Ønsket kompetanse:

 • Relevant erfaring fra kommunal saksbehandling og forvaltning
 • Gode kunnskaper i plan- og bygningsloven og øvrig lovverk knyttet til fagområdene
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk
 • God forståelse for politiske prosesser

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B3 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Kontaktpersoner

Dag Tore
Suul
Telefonnummer: 917 65 315
Mobil: 917 65 315
Margrete Magerøy
Virksomhetsleder
Telefonnummer: 91576472
Mobil: 91576472

Hvem er Tingvoll kommune?

Tingvoll kommune ligger sentralt på Nordmøre med vel 3 000 innbyggere. Tingvoll kommune har en grønn profil som økokommune, og har en langsiktig satsing på bærekraftige lokalsamfunn.