Plan- og Byggesaksbehandler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

På grunn av vekst i folketall og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen byggesaksbehandling / planlegging.

Vi ønsker derfor å styrke laget med deg som har erfaring som ingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt eller jurist. 

 

Den ledige stillingen vil være tillagt arbeidsoppgaver innen plan – og bygningsloven

 • Saksbehandling etter plan – og bygningsloven. Delegerte saker og saker for behandling i hovedutvalget for plan og utvikling. 
 • Klagebehandling og oppfølging av kommunale vedtak.
 • Oppfølging av kommunens tilsynsplikt.
 • Utarbeiding / medvirkning ved utarbeiding av kommunale reguleringsplaner / arealplaner.
 • Kommunens oppgaver i henhold til ny matrikkellov, bygningsdelen.
 • Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg.

 

Krav til stillingen

 • Ha god kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer
 • Beherske IT i saksbehandlingen 
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunne arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre
 • Ingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt eller jurist.

Vi søker deg som har erfaring innen fagfeltet, og som ønsker å være med på den positiviteten som preger vår region. Hvis du har annen bakgrunn, ønsker vi gjerne å komme i kontakt med deg hvis du har relevant praksis.

 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Et faglig aktiv miljø 
 • God pensjonsordning i KLP
 • Inkluderende arbeidsmiljø – Vikna kommune er IA bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass.
 • Lønn og avtalevilkår iht. avtaleverk.

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidssted: Kommunehuset i Vikna, Engasvegen 27, 7900 Rørvik

Søknadsfrist:  02.07.2017

Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes til Anton.Baevre@vikna.kommune.no, eller Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik.

Kontaktpersoner

Anton Bævre
Teknisk sjef

Hvem er Vikna kommune?

Vikna kommune ligger på Namdalskysten i Nord Trøndelag. Kommunen har vel 4300 innbyggere, hvorav ca 3300 bor i og omkring kystbyen Rørvik. Folketallet har vært i jevn vekst de siste årene. Rørvik er et skole- og kommunikasjonssenter i regionen. Byen har et velutviklet privat og offentlig servicetilbud.

Vikna kommune har en unik skjærgård, og byr på rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Kommunen har mange frivillige lag og organisasjoner som driver et allsidig kulturarbeid. Kommunen har gode kommunikasjoner – bla flyplass, godt utbygde idrettsanlegg, og et rikt friluftsliv.