Plan, næring og byggesak søker planrådgiver 100 % fast

Planrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sørum kommune har ledig en stilling som planrådgiver. Stillingen er plassert i faggruppen plan og regulering og tilhører virksomheten plan, næring og byggesak (PNB) i tjenesteområdet miljø og samfunnsutvikling. 

 

PNB har ansvaret for følgende tjenester og oppgaver:

 • Kommuneplanlegging og arealplanlegging
 • Næringsutvikling
 • Kulturminneforvaltning
 • Byggesaksbehandling
 • Skog- og landbruksforvaltning, klima og miljø
 • Geodata, deling og seksjonering
 • Oppgavene er fordelt på seks enheter.

Til enheten plan og regulering søker vi etter en engasjert planrådgiver. Enheten består av fem dyktige planleggere, og har mange spennende og viktige arbeidsoppgaver som rullering av kommuneplan, tettstedsutvikling, områdeplaner, detaljregulering og tomtedelingssaker. Vi jobber for en god utvikling av kommunen på vegne av kommunestyret, og i dialog med regionale og statlige myndigheter.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Behandling av reguleringsplaner
 • Utarbeide og forhandle utbyggingsavtaler
 • Utarbeide kommunedelplaner
 • Konsekvensutredning og ROS-analyser
 • GIS og planbase
 • Behandle søknader om tomtedeling

Arbeidsoppgavene er varierte og det er et stort spenn i oppgavene. Vi jobber med planer for alle arealformål og fra detaljert til overordnet nivå.

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning - arkitekt, planfaglig eller samfunnsvitenskapelig
 • Meget gode norskkunnskaper med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Like faglige utfordringer
 • Trives i en travel arbeidssituasjon
 • Kunnskap om relevant lovverk
 • Kunnskap om planprosesser
 • Dokumentert lang og relevant praksis og erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Personlige egenskaper

 • Du har interesse, engasjement og gjerne erfaring med planarbeid
 • Du er kreativ og positiv, har evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Du er serviceinnstilt, målrettet og har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du er strukturert og leverer til frister

 

Vi kan tilby

Som medarbeider hos oss får du en interessant jobb, i en avdeling med høyt og bredt kompetansenivå, gode systemer og god kvalitet på tjenestene. Kommunen er preget av høy vekst og optimisme, og står ovenfor mange spennende utviklingsoppgaver. Vi har stor grad av delegering av ansvar og myndighet.

Du vil få et godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer. Stillingen gir gode utviklings- og læringsmuligheter gjennom selvstendig og utfordrende arbeidsoppgaver og god veiledning gjennom teamarbeid.

Stortinget har vedtatt at Sørum kommune fra 01.01.2020 skal slås sammen med Fet og Skedsmo og bli til Lillestrøm kommune. Den som blir ansatt får både være med på å bygge en helt ny kommune og får bli med over til en ny, stor organisasjon med ansvar for om lag 85.000 innbyggere.

Søknadsskjema: www.sorum.kommune.no/jobb

Kontaktpersoner

Ketil Matvik Foldal
Virksomhetsleder
Telefonnummer: (+47) 638 69 823
Mona Helene Balterud
Fagleder Plan og regulering
Telefonnummer: 63 86 98 30

Hvem er Sørum kommune?

Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog-Høland og Skedsmo. I dag bor det 17.000  mennesker i Sørum. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog. Sørum kommune tilbyr et godt arbeidsmiljø, ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktig lønn og faglig utvikling. I dag jobber rundt 1000 dyktige og engasjerte mennesker i kommunen. Nå skal vi styrke laget og er på jakt etter nye medarbeidere.

Sørum kommune legger vekt på mangfold og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.