Patentrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som resultat av Bryn Aarflots vekst og dermed stadig økende arbeidsmengde, søker vi nå en ny patentrådgiver, fortrinnsvis innenfor følgende sektorer:

 • Greentech
 • Olje&Gass / Offshore
 • Akvakultur / Havbruk
 • Maskinteknologi og Mekanikk
 • IKT
 • Fysikk, og
 • Elektronikk

Vi leter etter deg som har lyst til å sette ditt preg på fremtidens IP-bransje sammen med våre proaktive og dyktige kollegaer.

Bryn Aarflot AS bistår næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP) som patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, avtaler og markedsføringsrett/illojal konkurranse. Vi har fokus på å styrke våre klienters konkurransesituasjon gjennom effektiv og strategisk IP-bruk, og er førstevalget i Norge når det gjelder verdiskapende og smarte IP-løsninger.

Om du ønsker å bli del av teamet som har sitt mål å endre IP-Norge, så er Bryn Aarflot stedet for deg!

 Arbeidsoppgaver

Bistå norske og internasjonale kunder med strategiske patentfaglige, tekniske og forretningsmessige vurderinger, rådgivning og veiledning, herunder blant annet strategisk rådgivning innen innovasjon, patentering av ny teknologi, og patentrettslige tvistesaker.

Sentrale arbeidsoppgaver vil bl.a. involvere evaluering av oppfinnelser, utarbeidelse av patentsøknader, utarbeidelse av IP-strategier, håndtering av patentporteføljer i Norge og i utlandet, vurdering av patentrettigheter, samt veiledning i patentrettslige tvistesaker.

 Du har:

 • Mastergrad/M.Sc. eller doktorgrad/Ph.D.
 • Minst to års erfaring fra industri eller forskning etter avlagt mastergrad/doktorgrad.
 • Interesse for immaterielle rettigheter
 • Svært gode skriftlige formuleringsevner på både norsk og engelsk. Andre fremmedspråk er en fordel.
 • Ledererfaring og salgserfaring er ønskelig men ingen forutsetning.  

Erfaring fra arbeid med patenter er en fordel men ingen forutsetning. Erfaring med forretningsstrategi, innovasjon og/eller gründervirksomhet vil telle positivt.

Det forutsettes at kandidaten enten er sertifisert som European Patent Attorney (EPA) eller er villig til å gjennomføre denne sertifiseringen. Kandidaten vil i sistnevnte tilfelle få egen mentor samt gitt anledning til å delta på ulike nødvendige kurs.

 Egenskaper:

 • Nøyaktig, strukturert og handlekraftig
 • Utadvendt, sosial og flink til å danne relasjoner med andre mennesker
 • God teknisk forståelse og god forretningsforståelse
 • Stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner, og evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Positiv holdning og godt humør

Vi tilbyr:

 • Grundig opplæring og tett oppfølging av en fastsatt mentor
 • Etterutdanning for å sertifiseres som europeisk patentfullmektig
 • En fleksibel arbeidsdag, og en sunn arbeid/fritid-balanse
 • Hyggelige og sosiale kollegaer og et voksende ungt miljø
 • Gode betingelser, herunder mulighet for fremtidig medeierskap i firmaet

Kontaktpersoner

Alexander Bjørnå
Head of patent/European patent attorney
Telefonnummer: +47 469 03 000

Hvem er Bryn Aarflot AS?

Bryn Aarflot bistår næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP) som patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn, avtaler og markedsføringsrett/illojal konkurranse. Vi har fokus på å styrke våre klienters konkurransesituasjon gjennom effektiv og strategisk IP-bruk, og er førstevalget i Norge når det gjelder verdiskapende og smarte IP-løsninger.

Om du ønsker å bli del av teamet som har sitt mål å endre IP-Norge, så er Bryn Aarflot stedet for deg!