På skinner mot en bærekraftig fremtid!

På skinner mot en bærekraftig fremtid! 

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til at jernbaneinfrastrukturen utvikles til det beste for reisende og godsnæringen? Har du interesse for gode og bærekraftige mobilitetsløsninger, styring og samordning?  Da har vi to sentralt plasserte rådgiverstillinger som kan være aktuelle for deg!                                                                                                                                    Bane NORs infrastrukturvirksomhet finansieres gjennom avtaler med staten ved Jernbanedirektoratet. Avtalene baserer seg på prioriteringer i Nasjonal Transportplan (NTP), Jernbanesektorens handlingsprogram og statsbudsjettet.  Begge stillingene vil være sentrale for å sikre at Bane NOR får rammebetingelser som gjør det mulig å levere gode og fremtidsrettede tjenester til kundene i takt med den teknologiske utviklingen.  

Er du interessert i kontraktsarbeid? Da bør du søke stillingen som rådgiver avtaleansvarlig. Her vil du inngå i faggruppen for avtalestyring, og ha ansvar for egen kontraktsportefølje. Du vil legge til rette for at Bane NOR inngår avtaler med tydelige og målrettede oppdragsbeskrivelser, og at endringshåndtering og leveranser skjer i tråd med avtalenes krav. Du vil jobbe tett både med Jernbanedirektoratet som oppdragsgiver og våre planleggings- og prosjektmiljøer. 

Lar du deg engasjere av påvirkningsarbeid for langsiktige rammebetingelsene for Bane NOR, vil jobben i faggruppen for langsiktig planlegging være noe for deg. Du vil være sentral i arbeidet med innspill til bl.a. Nasjonal Transportplan (NTP) og samordning av interne leveranser. Du vil bistå faggruppen for avtalestyring i diskusjoner om måloppnåelse og togtilbud. Hos oss vil du møte dyktige kolleger innenfor prosjektstyring, økonomi, jernbanefag, kommunikasjon, juss mv. 

For begge stillingene ønsker vi at du er:
 - Interessert i sammenheng mellom prosjektgjennomføring, økonomi og togtilbud
 - Nysgjerrig og glad i utviklingsarbeid
 - Helhetstenkende, med god strategiforståelse og samarbeidsorientert
 - Uredd og trives med høyt arbeidstempo
 - I stand til å vurdere og konkludere i krevende diskusjoner

Som rådgiver avtaleansvarlig er du også glad i å lede forhandlinger, systematisere arbeidet og bidra til at avtaler og leveranser har høy kvalitet.

Som rådgiver langsiktig planlegging er det også viktig å være interessert i jernbanen som system, og sammenhengen mellom jernbanen og andre mobilitetsløsninger. Du er analytisk og opptatt av hvordan utviklingen av samfunnet og teknologi påvirker Bane NORs virksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Når det gjelder utdanning og erfaring er vi åpne og fleksible, men vi foretrekker at du har utdanning på masternivå, og gjerne av teknisk eller økonomisk art eller innenfor samfunnsplanlegging. For stillingen som avtaleansvarlig er det ønskelig at du har bakgrunn fra kontraktsarbeid, gjerne innenfor bygg

  • og anlegg.  For stillingen som rådgiver innenfor langsiktig planlegging er det ønskelig med erfaring fra komplekse utredninger (gjerne samferdsel) og annet påvirkningsarbeid. Er du nyutdannet? Det er ingen hindring for å søke!
    Kanskje har du lyst til å søke begge stillinger? Det ønsker vi gjerne, og ber om at du i søknaden din oppgir om du søker én av stillingene eller begge. 

    Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk og kredittsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vi tilbyr

  • I disse dager flytter vi inn i vårt nye og topp moderne hovedkontor (BREEAM-NOR Excellent)  i gangavstand fra Oslo S. Som ansatt i Bane NOR kan du benytte deg av vår personalbillettordning på tog, egen innendørs sykkelparkering og treningsfasiliteter. Vi har gode pensjonsordninger og fleksible arbeidstidsordninger. 

Kontaktpersoner

Inger Kari Karlsen Stensrud
Direktør Avtalestyring
Telefonnummer: 916 55 448

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon