På jakt etter en spennende stilling nå eller etter masteren?

Forsker innen cybersikkerhet og maskinlæring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å forske på neste generasjons cybersikkerhetsløsninger?

Er du interessert i hvordan kunstig intelligens og dataanalyse kan brukes til å detektere og forhindre cyberangrep?

Vil du fylle arbeidsdagen din med teknologiske dypdykk, forskning og utvikling av programvare?

Vi er et aktivt og kreativt miljø som utvikler morgendagens deteksjonssystemer. FFI har et solid forskningsmiljø innen cybersikkerhet som spenner fra kryptologi til sikkerhetsarkitektur, hendelseshåndtering og informasjonsutveksling på tvers av sikkerhetsdomener.

Vi søker nå forsker med bakgrunn i eller interesse for ett eller flere av følgende områder:

  • Anvendt maskinlæring og dataanalyse (PyTorch/TensorFlow, scikit-learn og MLflow)
  • Utvikling av stordata løsninger (Apache Spark, HBase, Flink)
  • Cybersikkerhet og nettverksbasert innbruddsdeteksjon

Du er nysgjerrig og motivert for å sette deg inn i nye områder. I tillegg er du analytisk og liker praktiske utfordringer. I det daglige arbeider vi med programmering (primært i Python), eksperimentering og behandling av store mengder data.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå med gode faglige resultater. Nyutdannede og studenter som fullfører mastergrad våren 2019, oppfordres til å søke.

Stillingen krever evne til å tenke nytt, motivasjon for faglig utvikling og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere. Du må være løsningsorientert og ha gode samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Interesse for Forsvaret og cybersikkerhet er ønskelig.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.  De som ansettes hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva stillingen og oppgavene krever.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. Lønnen på FFI beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring.

Send søknad merket ref. nr. 2019/02481, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk fra www.ffi.no innen 20. januar 2019.

Kontaktpersoner

Kyrre Kongsgård
Telefonnummer: 63 80 74 04

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger