Overvannskoordinator - Teknisk fagavdeling

Teknisk fagavdeling skal sikre at Plan- og bygningsetatens krav til utbyggere og tiltakshavere utføres i praksis. Vi bidrar blant annet til at byens grønne utvikling og gode bokvalitet ivaretas i tråd med plan- og bygningsloven, forurensningsloven, marka- og naturmangfoldloven. Avdelingen fører tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med tillatelse fra byggesaksbehandling og gjennomfører ulovlighetsoppfølging. Teknisk fagavdeling sikrer at etatens krav til infrastruktur ivaretas innen avfall, vei og vann. Heiskontroll, eiendomsdeling og seksjonering, samt eiendomsmåling er andre oppgaver i vår fagportefølje.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Et av Oslo kommunes mål er å ta vare på og styrke byens blågrønne struktur og bidra til en mer klimavennlig by. 

Klimaendringene og fortetting gjør at byggetiltak må prosjekteres og utføres slik at de tilpasses de utfordringene klimaendringene gir. Håndtering av overvann er et fagområde i utvikling og vi ser etter deg som kan utvikle og styrke vår kompetanse på dette området. 

I denne stillingen vil du ha et ansvar for å utvikle og koordinere enhetens oppgaver innenfor overvann, gi veiledning til foretak, delta i etatens arbeid med overvann samt ha samarbeid med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Som ansatt hos oss vil du også gjennomføre tilsyn med at byen bygges i samsvar med Plan- og bygningsloven der dit spesialområde er overvann. Tilsynet gjennomføres ute på byggeplass, men også som gjennomgang av dokumenter. Du vil ha ansvar for å skrive tilsynsrapporter og følge opp at eventuelle avvik fra tilsynet blir lukket. Som ansatt hos oss blir du en del av landets største fagmiljø innenfor byggetilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Arbeidsoppgaver

 • Ha en koordinerende rolle mot resten av Plan- og bygningsetaten og andre kommunale organisasjoner/etater når det gjelder enhet for byggetilsyn sitt arbeid med overvannshåndtering
 • Bidra inn i tverrfaglig arbeid med overvannshåndtering – både internt i etaten og med andre kommunale organisasjoner/etater
 • Bidra til å utvikle interne retningslinjer og metode for tilsyn med håndtering av overvann
 • Med din spesialkompetanse innen overvann vil du ha ansvaret for å veilede internt og eksternt
 • Planlegge og gjennomføre tilsyn med fokus på håndtering av overvann- i stillingen må du også regne med å gjennomføre tilsyn innenfor andre fagområder.
 • Følge opp tilsynet i etterkant (rapportering, reaksjoner med mer)

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets
 • Teknisk kompetanse og erfaring med håndtering av overvann
 • Lang og relevant erfaring innen fagområdet overvann kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Erfaring fra bygge- eller anleggsnæringen eller byggevarenæringen blir vektlagt, det samme blir erfaring fra kommunal byggesaksbehandling eller tilsyn med byggesak
 • Relevant kunnskap om eller erfaring med tilsyn kan være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er omgjengelig, kommuniserer tydelig og kan representere Plan-og bygningsetaten på en god måte
 • Du er en person som er initiativrik, engasjert og selvgående, og opptatt av å skape resultater
 • Du har god rolleforståelse og kan vurdere helhet og se sammenhenger
 • Du har gode samarbeidsevner og har erfaring fra å jobbe i team og bygge relasjoner
 • Du er en god iakttager og du har gode analytiske evner
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Stillingen innebærer reisevirksomhet internt i kommunen og det er en fordel om du har førerkort for bil

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og mulighet til å påvirke utviklingen av håndtering av overvannssaker i Plan- og bygningsetaten
 • Godt og utviklende arbeids- og kunnskapsmiljø i Norges største fagmiljø innenfor byutvikling
 • Lønnstrinn 51, som tilsvarer en årslønn på kr 651 700 pr. år. Ved spesielt gode kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes
 • Kontorlokaler med åpent landskap sentralt i Oslo
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden i organiserte grupper eller i velutstyrt trimrom
 • Et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • Fleksitidsordning

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kontaktpersoner

Astrid Marie Myhra
Enhetsleder
Telefonnummer: +47 95 22 70 46

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger