Overingeniør/Senioringeniør søkes for drift av spesialsystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig fast stilling som overingeniør/senioringeniør ved Avdeling for Nettverksoperasjoner. 

Hovedoppgaven vil være å Ivareta drift og vedlikehold av spesialsystemer

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, drift og videreutvikling av seksjonens datanettverk.
 • Tilrettelegging for simulering i ulike virtuelle nettverk, med et spesielt fokus på antivirusløsninger.
 • Bidra med teknisk analyse.
 • Vedlikeholde og oppdatere relevant fagkompetanse.
 • Administrasjon av seksjonens programvarelisenser

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

Det kreves Bachelor innenfor informatikk, datasikkerhet, datateknikk eller kommunikasjonsteknikk. 

Lang og relevant erfaring, med meget god måloppnåelse, kan kompensere for manglende formell utdanning utover videregående skole. 

Det er ønskelig med Master innenfor informatikk, datasikkerhet, datateknikk eller kommunikasjonsteknikk. 

Krav til tjenesteerfaring: 

Det kreves erfaring fra drift av datanettverk. 

Det er ønskelig med:

 • Linux-, Windows- og nettverksdrift, samt Active Directory
 • Konfigurasjonsstyring- og driftsovervåkningsverktøy
 • Automatisering og kompetanse i flere scriptspråk, f.eks:
  • Shell-scripting
  • Python
  • PowerShell
 • Drift av virtualiseringsplatformer med alle avhengigheter
 • Ulike hardwareplatformer
 • Oppsett og drift av ulike applikasjonsbackend- og frontend-løsninger

Særskilte krav: 

Det kreves gode språkkunnskaper i norsk og engelsk. 

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. Stillingen er underlagt disponeringsplikt, forsvarsloven, jf. forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som ansvarsbevissthet, iniativ, kreativitet og gode samarbeidsevner vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Overingeniør (kode 1087) i lønnstrinn 62-72(kr 537 700 - 650 200) eller Senioringeniør (kode 1181)i lønnstrinn 70-76(kr 623 900 - 704 800) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. 

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål
Telefonnummer: 23094725

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger