Overingeniør/senioringeniør – planlegger med ansvar for Lillestrøms sykkelsatsning

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted:

Lillestrøm kommune opprettes fra 01.01.2020, og blir dermed resultatet av kommunesammenslåing mellom Sørum, Fet og Skedsmo kommune.  Lillestrøm blir den niende største kommunen i landet, med ca. 87.800 innbyggere og en strategisk viktig beliggenhet sentralt i Osloområdet.

Sykkelbyen Lillestrøm ble kåret til Norges beste sykkelby fem ganger på rad av Syklistenes Landsforbund, men etter ti år på toppen måtte vi ta til takke med andreplass i fjorårets kåring.  Nå har vi ambisjoner om å komme tilbake til toppen, men konkurransen blant sykkelbyene blir stadig tøffere.  Derfor trenger vi en person som er engasjert, som har god kunnskap og idéer om hva skal til for å lykkes enda bedre med sykkel. 

Lillestrøm, som er i rivende vekst, ligger bare 10 minutter fra Oslo sentrum og Oslo Lufthavn. Kommunen satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet. Byen skal være god å bo, jobbe, handle, oppleve og treffe mennesker i. Gode løsninger for grønn mobilitet og samferdsel er en viktig del av den bærekraftige byutviklingen.

Regional plan for areal- og transport har plassert Skedsmo og Lillestrøm i en enda mer sentral posisjon i Osloregionen.  I tillegg er det utarbeidet en tiltakspakke for grønn mobilitet på Nedre Romerike, og det skal startes opp planlegging av kollektivtraséer mellom Kjeller, Lillestrøm og Strømmen.  Samlet er dette store, nye planleggingsoppgaver innen areal og transport de kommende årene.

Avdeling for strategi og analyse har ansvar for kommunens overordnede og strategiske planleggingsarbeid.  Herunder blant annet kommuneplanlegging, samferdselsplanlegging og koordinering og planlegging innen klima og miljø.  Under samferdsel hører overordnet prioritering og planlegging av veg og trafikktiltak, herunder samferdselsplanen, sykkelbyen Lillestrøm og gåstrategi. I tillegg er oppfølging av mobilitet i kommuneplan, områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner viktige oppgaver.  Avdelingen har ansvar for koordinering av arbeid på tvers av fagmiljøer internt i kommunen, og overfor statlige og regionale etater.

Utlysningen gjelder en 100 % fast stilling som avdelingsingeniør, overingeniør eller senioringeniør på avdeling for strategi og analyse.  Det er per i dag 9 ansatte på avdelingen.

Arbeidssted er rådhuset i Lillestrøm, som ligger 2 minutters gange fra jernbanestasjonen. Reisetid til Oslo er 10 minutter med tog.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i sykkelbynettverket• Ansvar for å drive kommunens sykkelforum
 • Ansvarlig for sykkelbyprosjektet, avtale med vegvesenet, koordinering og gjennomføring av sykkelprosjekt
 • Tverrsektoriell sykkelsatsing
 • Bidra til å markedsføre Lillestrøm som en sykkelby• Bidra til måloppnåelse, og en sterk økning av sykkelandelen fram mot 2030.
 • Deltakelse i regional samferdselsplanlegging og regionale samferdselsfora, bl.a. med sikte på oppnåelse av nullvekstmålet for personbiltrafikk og tilrettelegging for grønn mobilitet. 
 • Ansvar for utarbeidelse av ny hovedplan for Sykkelbyen Lillestrøm
 • Planlegging og koordinering av samferdselsprosjekter med fokus på sykkel, samt utarbeidelse av politiske saker. 
 • Deltakelse i avdelingens pågående plan- og utredningsprosesser med samferdselsfaglige råd og innspill
 • Behandling av samferdselsrelaterte henvendelser fra publikum

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt

I tillegg vil det være særlig positivt å ha erfaring med sykkelbyarbeid, sykkelplanlegging og utredninger innen grønn mobilitet.   

Personlige egenskaper

 • Du trives med utfordrende oppgaver, i et hektisk arbeidsmiljø
 • Du er samfunnsengasjert, og vil bruke din kompetanse til å gi mer bærekraftig utvikling
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot mål
 • Du skaper engasjement og motiverer, og skaper samhold rundt dine målsettinger
 • Du har god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Du er strukturert, initiativrik, resultatorientert og du har gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontaktpersoner

Øyvind Daaland Lesjø
Avdelingsleder
Mobil: 951 72 229