Overingeniør/senioringeniør innen geografisk etterretning

Overingeniør/senioringeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låna- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Avdeling for geografisk etterretning fremskaffer, tilrettelegger og gjør tilgjengelig geografisk, meteorologisk og oseanografisk data. Avdelingen utvikler løsninger og tjenester som setter oss i stand til å kombinere etterretningsinformasjon og geografisk informasjon. Målet er å skape overlegen situasjonsforståelse i våre ansvarsområder.

For at vi skal ha de beste forutsetningene for å behandle og vurdere den store mengden tilgjengelig geografisk data og informasjon må vi utvikle og drifte større geografiske informasjonssystemer. Vi ser derfor etter en overingeniør / senioringeniør med erfaring fra nettopp oppsett og drift av større geografiske systemer, for eksempel ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online. Da ansvar for data og databaser også ligger til stillingen vil det være en fordel om du har erfaring innen datalagring og stordata.

Hos oss vil du få arbeidsoppgaver som ikke tilbys noe annet sted, du vil jobbe med data andre ikke har tilgang til og systemene du bygger opp vil gjøre våre analytikere i stand til å levere god beslutningsstøtte til norske myndigheter. 

Er du klar til å ta steget inn i den mest spennende jobben i Norge innen drift av geografiske systemer?   

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave/ansvarsområde:

 • Lede, utvikle, drifte og vedlikeholde Etterretningstjenestens geografiske informasjonssystemer .
 • Ansvarlig for drift av tjenester, applikasjoner, data og databaser.

Arbeidsoppgaver:

 • Drifte og utvikle Etterretningstjenestens geografiske informasjonssystem
 • Lede og/eller koordinere behov og funksjonalitet internt i Etterretningstjenesten
 • Lede og /eller koordinere utvikling opp mot eksterne leverandører   

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • For overingeniør kreves det bachelorgrad eller tilsvarende nivå innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi. Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning
 • For senioringeniør kreves det mastergrad eller tilsvarende nivå innen teknisk naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning utover bachelorgrad.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med oppsett/konfigurasjon, dokumentasjon og drift av serverbaserte geografiske informasjonssystemer basert på ESRI/ArcGIS Enterprise og/eller annen open source applikasjoner
 • Erfaring innen oppsett og konfigurasjon av geografiske tjenester
 • Erfaring med OGC standarder
 • Erfaring innen databaseløsninger (f. eks. PostgreSQL/PostGIS)
 • For senioringeniør: Erfaring innen ledelse av driftsoppgaver innen geografiske informasjonsystemer.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.   

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som evne til nytenkning, fleksibilitet, gjennomføringsevne, analytisk evne, samt samarbeids- og kommunikasjonsevner vil vektlegges ved tilsetting.

Lønn og vilkår

 • Stilling overingeniør (kode 1087), lønn kr 555 800 - 643 000 (lønnstrinn 62 - 70) i henhold til gjeldende hovedtariffavtale
 • Stillling senioringeniør (kode 1181), lønn kr 618 600 - 708 000 (lønnstrinn 68 - 75) i henhold til gjeldende hovedtariffavtale
 • For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 16 94

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger