Overingeniør/Senioringeniør - høyspent

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi ønsker å tilby våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen. Vi trenger flere dyktige ingeniører med erfaring innen design av elektrosystemer. Bli med i et godt faglig og sosialt miljø som har travle dager med komplekse og spennende utfordringer.

Eksempler på prosjekter kan være;

 • Høyspent prosjektering av landstasjoner og offshoremoduler ifølge med elektrifisering av plattformer. Inkluderer AC stasjoner, EDSA/Paladin beregninger o.l, systemansvar/systemdesign, AC /DC transformering, kompensering
 • Modifisering av prosessanlegg på land og offshore. Inkluderer overgang fra turbindrevet kompressor til elektriskdrevet kompressor med el motor på 11 til 20MW. Utskifting av tavler, kontrollsystemer, tie in mot eksisterende el. anlegg
 • Tie-in prosjekter og studier. Dette er typisk tilknytting av ubemannede installasjoner til eksisterende plattformer (Ubemannede plattformer eller subsea template) og inkluderer strømforsyning mellom installasjoner offshore
 • Prosjektering av moduler som inkluderer kompressor, injeksjon pumper, prosessbehandling, hjelpesystemer

Arbeidsoppgaver:

 • Detalj prosjektering/engineering elektro
 • Utarbeide dokumentasjon/tegninger/blokkskjema i både studier og realisering av større EPCI prosjekter
 • Utarbeide underlag for jobbpakker, jobbsette og lage uttestingsprosedyrer
 • Utføre endringer i Tag og Doc register i Aibel og kundens systemer
 • System filosofi kompetanse innenfor Elektriske Høyspenning Forsyningsanlegg
 • Utarbeide tekniske rekvisisjoner og følge opp Leverandører (PRE rolle) innenfor Høyspenningsutstyr (Transformatorer, turtallsregulering (VSD), høyspentmotorer, vern og relekoordinering, Høyspent tavler og GIS (Gas Insulated Switchgear) etc.)
 • Elektro systemdesign, analyse og beregninger av kraftsforsyningsnett eller forsyningsnett
 • Design av elektro forsyningssystem
 • Leverandøroppfølging, pakkeansvarlig ingeniør, kvalifisering av teknologi
 • Utprøvingsprosedyrer og jobbpakker                

Krav til utdanning og arbeidserfaring:

 • Bachelor eller Master innen elkraft                            
 • Min 5 års erfaring fra on- / offshore arbeid. Både nye anlegg og modifisering på anlegg i drift
 • Kjennskap til NEK / IEC / NORSOK /ATEX regelverk
 • Relevant erfaring med transformatorer, statisk frekvensomformer (SFC), elektrisk turtallsregulering (VSD), høyspentmotorer, vern og relekoordinering
 • Erfaring fra større prosjekter og studier der et eller flere av følgende tema er dekket: elektrifisering land/hav, transformatorstasjoner, høy- og lavspent prosjektering en fordel   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Evne til å se helhetlig prosjekt på tvers av disipliner
 • Selvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultat  
 • Offshore kurs med godkjent helseerklæring ønsket

Vi tilbyr:

Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser.

Søknad:

Søknadsfrist: 05.04.2020, vi er i vekst og vil vurdere søknader fortløpende

Arbeidssted: Stavanger

Ta gjerne kontakt med oss direkte for å høre mer om Aibel sine spennende elektrifiserings prosjekter og dine muligheter hos oss.

Kontaktperson:  Seksjonsleder Thomas Hollund tlf 852 71344.   

Kontaktpersoner

Birgitte Torp
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 852 71 342
Thomas Hollund
Manager
Telefonnummer: +47 852 71 344