Overingeniør ved Forsvarets materielltilsyn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. august, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Forsvarets materielltilsyn (FMT) har som oppgave å føre tilsyn med at forsvarssektoren ivaretar materiellsikkerheten for forsvarsspesifikt materiell på en forsvarlig måte. Avdelingen gjennomfører kontroller i sektoren, og følger opp avvik til forholdene korrigert. Veiledning og annet holdningsskapende arbeid er også en del av tilsynets virkemidler. Forsvarets materielltilsyn er organisert som en uavhengig avdeling i Forsvarsdepartementet. FMT har medarbeidere i Oslo, Kjeller, Kolsås, Raufoss og Haakonsvern.

Ved kontor for ammunisjon og våpen er det ledig en stilling som overingeniør med arbeidsoppgaver hovedsakelig innenfor ansvarsområdet våpen. Kontoret har ansvaret for planlegging og gjennomføring av tilsyn innen fagområdet ammunisjon og våpen. Kontoret samarbeider med de andre kontorene i FMT, og deltar derved også på tilsyn innen andre fagområder.

Vi søker en motivert og engasjert person med god faglig bakgrunn og solid erfaring fra fagområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og lede tilsyn innen fagområdet og delta på tilsyn fra andre fagområder.
 • Saksbehandle oppgaver innen kontorets ansvarsområde.
 • Bidra i veiledning, arbeid med regelverk og dokumentasjon og intern utvikling av FMT.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant ingeniørutdanning fra universitet/høyskole, som for eksempel maskin, kjemi eller elektronikk.
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring.
 • Det kreves erfaring fra drift, vedlikehold eller utvikling av relevant materiell. Relevant materiell er i første rekke hånd- og avdelingsvåpen, ammunisjon eller eksplosiver. Har du i tillegg erfaring fra revisjon- eller kontrollvirksomhet og kjennskap til sikkerhetsstyring er dette en fordel.
 • Det er ønskelig med erfaring fra forsvarssektoren.
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Egenskaper

 • Du har gode analytiske evner, og jobber strukturert og systematisk.
 • Du er lærevillig og proaktiv.
 • Du har god helhetsforståelse.
 • Du er ansvarsbevisst og har høy grad av personlig integritet.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Tilsetting som overingeniør med lønn kr. 600 - 680 000. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Arbeidssted sentralt på Akershus festning
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg

Annen informasjon

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Stillingen vil medføre noe reiseaktivitet, primært i Norge.

Tiltredelse er ønsket så raskt som mulig.

Søknad og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden innen 18.august 2019.

Kontaktpersoner

Bjørg Aass
Senioringeniør
Telefonnummer: 62 51 57 96
Mobil: 992 15 747
Roger Nesje
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 23 09 65 19

Hvem er Forsvarsdepartementet?

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.