Overingeniør ved "Applied Underwater Robotics Laboratory" (AUR-Lab)

Overingeniør ved AUR-Lab

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Bli med oss for å skape bedre løsninger og forskning på anvendt undervannsrobotikk!

Ved Institutt for marin teknikk utlyses stilling som overingeniør ved «Applied Underwater Robotics Laboratory» (AUR-Lab).

Gjennom ny infrastruktur i prosjekt som OceanLab og det planlagte Ocean Space Center, vil vi skape bedre løsninger for fremtidige undervannsoperasjoner. Løsningene skal støtte både havforskning og industriprosjekt.

Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab) sammen med NTNU AMOS har et produktivt og inspirerende forskningsmiljø i verdensklasse.

Institutt for marin teknikk er vertsinstitusjon for AUR-Lab og er ansvarlig for denne stillingen. Stillingen inngår i et arbeidsfellesskap med driftspersonell fra andre laboratorier tilknyttet Institutt for marin teknikk, samt mannskap om bord på forskningsskipet Gunnerus. Arbeidssted vil være Trondhjem biologiske stasjon, men mye arbeid vil også foregå ombord på Gunnerus og på Marin teknisk senter på Tyholt. Reising i forbindelse med prosjekt og toktaktivitet må påregnes.

Rekruttering skal skje i samsvar med gjeldende lov og forskrift for statsansatte og tjenestemenn, i tillegg til gjeldende retningslinjer for kontroll av eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi (eksportkontroll, hjemlet i lov og forskrift). Søkere som ved vurdering av søknad og vedlegg blir ansett å være i strid med kriteriene i sistnevnte lov, kan ikke rekrutteres til NTNU.

Stillingen rapporterer til lab-leder.

Arbeidsoppgaver

 • Operasjon og vedlikehold av utstyr som:
  • AUV og ROV
  •  Kameraer, oseanografiske instrumenter, sonarer og navigasjonsinstrumenter
  • Optiske sensorer og måleutstyr for marin biologi og arkeologi
 • Veiledning og opplæring av norske og internasjonale studenter
 • Prosjektutvikling
 • Prosjektoppfølging og gjennomføring
 • Deltagelse i teknisk utviklingsarbeid

Stillingen åpner også for mulighet til å gjennomføre og publisere eget arbeid knyttet til øvrig aktivitet i laboratoriet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå (marin, maskin, kybernetikk, robotikk,elektronikk eller informatikk)
 • Flytende muntlig og skriftlig språkkunnskaper i engelsk
 • Betydelig erfaring med elektronikk og instrumentering

Stillingen krever utdannelse på minimum Bachelornivå, personer med utdannelse på høyere nivå (inkl. doktorgrad) er også velkommen til å søke.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med marine operasjoner med ROV og/eller AUV til forskningsformål
 • Erfaring og kompetanse for feltarbeid
 • Erfaring med kommunikasjonsnettverk for marine system
 • Utviklingserfaring fra mekaniske, elektronikk eller software prosjekt
 • Erfaring med utvikling og vedlikehold av software system
 • Erfaring fra forskningsprosjekt
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper 

 • Initiativrik og evne til å arbeide selvstendig
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Ansvarsbevisst og systematisk

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

I stillingen som overingeniør kode 1087 vil du normalt lønnes fra brutto kr 500 000 - 650 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV
 • attester
 • vitnemål

Dersom du blir innkalt til intervju vil du bli bedt om å oppgi navn og telefonnummer til minimum to relevante referanser.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Martin Ludvigsen, tlf. +47 91897272, e-post martin.ludvigsen@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Wenke Eriksen, e-post: wenke.eriksen@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV 81/21

 Søknadsfrist: 26.03.2021

Institutt for marin teknikk 

Vi utvikler metoder og teknologi knyttet til de blå havnæringene: olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk og utstyrsindustri, fiskerier og havbruk. Vi er også tungt inne i utvikling av bærekraftige løsninger for offshore fornybar energi, kystinfrastruktur og marin robotikk. Marin teknologi bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet til miljø, klima, energi, mat og effektiv transport. Institutt for marin teknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Kontaktpersoner

Martin Ludvigsen
Professor
Telefonnummer: 918 97 272
Wenke Eriksen,
E-postadresse: wenke.eriksen@ntnu.no

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

This is NTNU

At NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and

42 000 students.

We are looking for dedicated employees to join us.