Overingeniør VA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Virksomhet Vann og Avløp har cirka 65 ansatte og består av avdelingene Plan og Prosjekt, Drift, Tekniske anlegg og Vannverket. Ved avdeling Tekniske anlegg er det ledig stilling som Overingeniør. Avdelingen har i dag 18 ansatte som ivaretar tekniske anlegg, gebyrer og kantinedrift.

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling for avdeling Vann og Avløp
 • følge opp og utvikle rutinene i avdelingen 
 • kontroll (syning) av eksterne utbyggere 
 • behandle søknader om sanitærabonnement

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning. Relevant erfaring og oppnådd resultat kan kompensere for utdanningskravet
 • førerkort klasse B
 • erfaring i bruk av data
 • ønskelig med ADK1
 • ønskelig med erfaring fra kommunal saksbehandling innen fortrinnsvis Vann og Avløp

Personlige egenskaper

 • vise stor grad av egnethet til jobben
 • fungere som bidragsyter i et godt arbeidsmiljø og ha evne til å inkludere de som trenger det
 • evne til å bruke teknisk kompetanse i praktiske problemstillinger
 • bruken av data i stillingen vil øke fremover så du må ha god kunnskap innen data
 • stillingen er meget selvstendig og god evne til å ha en strukturert hverdag er viktig

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer innenfor va-faget
 • gode utviklingsmuligheter/stipendordninger
 • gode pensjonsrettigheter
 • 6 mnd. prøvetid
 • Lønn etter avtale/Ski kommunes lønnsspenn

Søknadsinformasjon

Tiltredelsesdato: Snarest

Forventet intervju i november.

Attester og vitnemål tas med til evt. intervju.

Kun elektronisk søknad via lenke mottas.

Kontaktpersoner

Sjur Holme
Avdelingsleder

Hvem er Ski kommune / Nordre Follo kommune?

Om Nordre Follo kommune

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere en ny kommune sammen. Den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020.

Den nye kommunen vil få omtrent 60 000 innbyggere. Kommunens administrasjon vil ligge i Ski sentrum, i nærhet til Ski stasjon på den nye Follobanen som nå bygges. Ski og Kolbotn skal utvikles som tvillingbyer.

Nordre Follo kommune vil få en viktig posisjon innen areal- og transportplanlegging som en stor nabokommune til Oslo på sydsiden. Kommunen har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innenfor gode helse- og omsorgstjenester.