Overingeniør til VA-prosjektering

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten investerer årlig for mer enn 1 milliard i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har Norges største VA-miljø og gjennomfører årlig over 100 interessante VA-prosjekter. Seksjon for prosjektering sørger for ressurser til prosjektering og prosjekteringsledelse. Seksjonen er delt inn i to underliggende funksjoner, der den ene jobber mest med internt initierte VA-prosjekter, mens den andre jobber mer med prosjekter innen byutvikling o.a. som initieres av eksterne aktører.

Vi er blant de fremste fagmiljøene på VA-prosjektering i Norge, og nå utvider vi vår bemanning med én erfaren ingeniør.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil hovedsakelig jobbe med forprosjektering og detaljprosjektering av hovedledningsanlegg inklusive tilhørende saksbehandling.
 • I tillegg vil du i noen prosjekter ha oppfølging og kvalitetskontroll av prosjektering som utføres av eksterne VA-konsulenter for VAV.
 • Du vil bistå andre avdelinger/seksjoner i VAV med tekniske vurderinger og kostnadsoverslag blant annet i forbindelse med konseptvalgutredninger.
 • Du vil inneha rollen som kontaktperson i prosjekteringsfasen, i henhold til Byggherreforskriften.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller masternivå.
 • Beherske databasert tegne- og prosjekteringsverktøy.
 • Minimum 3 års erfaring med prosjektering og saksbehandling av VA-anlegg.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe i tverrfaglige team.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du har god gjennomføringsevne.
 • Du er motivert for å jobbe med vann og avløp i Norges største kommune.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning.
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Norges største kompetansemiljø innen VA.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Lønn fra kr 688 800 til kr 784 800 avhengig av utdannelse og erfaring.

Adresse: Herslebsgate 5, 0561 Oslo

Kontaktpersoner

Elin Liljegren
Funksjonsleder
Telefonnummer: 452 49 209

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger