Overingeniør til programvare for bygg- og anleggsfag

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker kandidater til spennende stilling som overingeniør til programvare for bygg- og anleggsfag ved laboratoriet tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

Den som ansettes skal bidra med god og relevant laboratorieundervisning og sørge for at laboratoriene driftes på en god og forsvarlig måte. Arbeidsoppgavene er varierte og inkluderer mye samarbeid på tvers av avdelinger i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som følger med på hva som finnes av datatekniske muligheter for bygg- og anleggsfagene. Fagene fordeler seg hovedsakelig på studiene innen konstruksjon, teknisk planlegging og byplanlegging. Overingeniør vil få ansvar for instituttets bygg-relaterte programvare og hardware. 

Hovedoppgaver

 • vedlikeholde instituttets datautstyr, foreslå investeringer i ny programvare og utstyr
 • installere programvare i samarbeid med IT avdelingen
 • undervise studenter i laboratoriene, i felt og PC stuene
 • veilede i bruk av programvare og utstyr
 • skaffe kartgrunnlag og materialer for studentenes prosjekter
 • bistå i forskningsaktiviteter

Kvalifikasjoner  

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring relevant programvare, som Revit, Novapoint, ISY, Focus, BIM- og kartprogrammer.
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk
 • førerkort klasse B

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087, kr kr 532 200 - 584 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning og/eller ansettelse som senioringeniør vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til laboratorieleder John Grønli, tlf: 51831919, e-post: john.gronli@uis.no eller til instituttleder Tor H. Hemmingsen, tlf: 51832158, e-post: tor.hemmingsen@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Stavanger har få kvinner i ingeniør stillinger og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. 

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

UiS - vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Kontaktpersoner

John Grønli
Laboratorieleder
E-postadresse: john.gronli@uis.no
Telefonnummer: 518 31 919
Margot A.Treen
HR-rådgiver
E-postadresse: rekruttering@uis.no
Telefonnummer: 51 83 14 19
Tor H. Hemmingsen
Instituttleder
E-postadresse: tor.hemmingsen@uis.no
Telefonnummer: 518 32 158

Hvem er Universitetet i Stavanger (UiS) ?

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. 

Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskaping, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.