Overingeniør til å planlegge for framtidas vann- og avløpshåndtering

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten (VAV) har Norges største VA-miljø og et variert og spennende sett med oppgaver. Vår visjon er å "gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo". Vi skal tilby trygt og godt drikkevann og håndtere avløpsvannet slik at det er til minst mulig belastning for folk og miljø. Dette skal vi klare selv om byens befolkning vokser og klimaendringene utfordrer oss stadig mer. For å løse oppgavene våre på en nyskapende og bærekraftig måte trenger vi langsiktige planer for hvordan vi skal utvikle vann- og avløpshåndteringen i Oslo.

Hovedplan vann og avløp er VAVs langsiktige strategi som forankrer våre mål og hvordan vi skal nå dem på et overordnet nivå. Hovedplanen skal sikre at vi videreutvikler vann- og avløpstjenestene og oppfyller lovpålagte krav. Planen er et viktig grunnlag for VAVs fremtidige investeringer og beslutninger.

Funksjon strategi og utvikling består av fem medarbeidere og inngår i Utredningsseksjonen under Avdeling plan og prosjekt. Funksjonen har som hovedoppgave å vedlikeholde og videreutvikle hovedplanen og sikre en rød tråd fra plan til gjennomføring. Vi har også ansvar for å koordinere etatens FoUI-innsats, vedlikeholde og videreutvikle etatens klima- og energistrategi og utarbeide/revidere andre overordnede strategier innen vannforsyning og avløpshåndtering som etaten ser behov for. 

Vi har nå en ledig stilling som overingeniør som skal være med å videreutvikle etatens hovedplan og som vil få hovedansvar for vår klima- og energistrategi og koordinere vår innsats på området. Vi trenger deg som har god og bred kunnskap om vannforsyning og avløpshåndtering, er helhetstenkende og brenner for å ta vann- og avløpstjenestene inn i framtida.

Se gjerne filmen "Tar du vannet vårt for gitt"

Arbeidsoppgaver

 • Ha hovedansvar for å vedlikeholde og videreutvikle VAVs klima- og energistrategi og koordiner etatens innsats på området. 
 • Være sentral i arbeidet med å utarbeide og videreutvikle VAVs hovedplan for vann og avløp og bidra til å velge tematiske områder med behov for ny kunnskap.
 • Ha delansvar for å lede utvalgte tematiske utredninger i samarbeid med fagressurser i organisasjonen, som grunnlag for mål og tiltaksbeslutninger på overordnet nivå.
 • Bidra til nytenkning innenfor de eksisterende arbeidsoppgavene, og til funksjonens utviklingsoppgaver.
 • Ved behov, delta i aktuelle utviklingsprosjekter både internt og eksternt. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning minimum på bachelornivå innen vann- og avløpsteknikk, vann og miljøfag e.l. Annen relevant vannfaglig kompetanse kan vurderes.
 • Mimimum 3 års relevant arbeidserfaring fortrinnsvis innen vannforsyning og/eller avløpshåndtering.
 • Erfaring med hovedplan- og overordnet strategiarbeid er en fordel.
 • God kunnskap om klima og energiarbeid er ønskelig .
 • Kompetanse i å lede tverrfaglige samarbeidsprosesser/-prosjekter.
 • God kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig.
 • Meget god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig.
 • Søker må kunne autoriseres på nivå begrenset i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.  

Personlige egenskaper

 • Du har evne og vilje til å ta initiativ.
 • Du er løsningsorientert og helhetstenkende.
 • Du har evne til å skape godt samarbeid og er tydelig i din kommunikasjon både muntlig og skriftlig.
 • Du er trygg i rollen som prosessleder/fasilitator.
 • Du har evne og interesse for å holde deg faglig oppdatert.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning.
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Norges største kompetansemiljø innen VA.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Lønn fra kr. 680 800 til kr. 784 400, avhengig av kompetanse.

Kontaktpersoner

Cecilie Bråthen
Funksjonsleder
Telefonnummer: 23 44 00 26

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger