Overingeniør – Teknisk saksbehandler

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med inn i fremtiden? 

Vi søker deg som har kunnskap og interesse for sambandssystemer og som vil jobbe med våpen og sensorsystemer. Stillingen har arbeidssted ved Ramsund orlogsstasjon i Tjeldsund kommune. 

Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av nytt logistikkfartøy og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner på eksisterende fartøy.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk saksbehandling innen fagområdet våpen og sensor med hovedvekt på sambandssystemer og helikopterintegrasjon
 • Teknisk saksbehandling i forbindelse med prosjekter, endringer og drift innen avdelingens ansvarsområde
 • Integrering av sambandssystemer og helikopterintegrering for Kystvaktens helikopterbærende fartøy
 • Utarbeide og vedlikeholde standarder, regelverk, vedlikeholdsplaner innen stillingens ansvarsområde
 • Driftstøtte innen stillingens fagområde til Forsvarets fartøyer ved problemløsning og endringer, reparasjoner utover normalt vedlikehold i tillegg til tyngre vedlikehold
 • Utføre teknisk saksbehandling innen og oppfølging innen seksjonens fagområder knyttet til endringer og øvrige pålegg.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves bachelor eller tilsvarende innen elektronikkrelaterte fag
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Lang og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret

Ønskelig

 • Sambandsteknisk utdanning
 • Kjennskap/erfaring fra fartøyer i Forsvarssektoren
 • Erfaring med bruk av ERP-systemer som SAP

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi tlbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Ramsund orlogsstasjon er sjøforsvarets hovedbase i nord. Basen ligger i Tjeldsund kommune. Basen ligger 25 min fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og mellom byene Harstad og Narvik. Ramsund er en moderne militærbase med kvalitative kapasiteter rettet mot Sjøforsvarets avdelinger. I Ramsund er også FLO Vedlikehold etablert med et moderne verksted, med fagkompetanse for å understøtte avdelinger og fartøyer i Sjøforsvaret med reparasjoner, vedlikehold og modifiseringer. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 555.100,- til 631.700,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Jon Roger Løkke
Seksjonssjef
E-postadresse: jlokke@mil.no
Telefonnummer: 76918270
Mobil: 90654977

Hvem er Forsvarsmateriell?

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.