Overingeniør - teknisk saksbehandler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved vår avdeling FMA/ Felleskapasiteter /Systemfagavdeling base er det ledig stilling som overingeniør i fagseksjon Petroleum, Oil and Lubricants (POL). Seksjonen ivaretar fagmyndighetsrollen innen POL-forvaltningen i forsvarssektoren og setter krav til anskaffelse, forvaltning, avhending og kvalitetssikring av POL-produkter til forsvarssektoren.

Vi søker deg som vil jobbe med å bidra til ivaretakelse av seksjonens ansvar for fagmyndighet innen POL-forvaltningen i forsvarssektoren, med hovedvekt på at krav til POL-produkter blir oppfylt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Du skal bidra med utarbeidelse av regelverk for POL-produkter og POL-tjenesten i forsvarssektoren.
 • Du skal føre kontroll med at forvaltning av POL-produkter i henhold til regelverk.
 • Du skal bidra i arbeidet med å koordinere POL-forvaltningen i forsvarssektoren, gjennomføre saksbehandling og prosjektarbeid. Du skal gi veiledning og rådgivning til forsvarssektoren i forvaltning og bruk av POL-produkter. 
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant utdanning på bachelornivå.
 • Det er ønskelig at du har relevant erfaring innenfor fagområdet POL eller annen relevant bakgrunn.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.

 

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har :

 • evne til å arbeide analytisk, systematisk og strukturert.
 • evne til å arbeide selvstendig og være løsningsorientert
 • evnen til helhetsforståelse
 • gode kommuniksjonsevner, samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

 

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemsskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 etter kvalifikasjoner, fra kr 494.800 – 577.400,- brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse: snarest

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Stina Dahlgren
Fagsjef
Telefonnummer: 416 32 303

Hvem er Forsvarsmateriell?

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å bidra til å bygge Norges forsvarsevne. Det skal vi gjøre gjennom å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å sikre kampkraft og bærekraft. Vi arbeider kontinuerlig med rundt 200 prosjekter; blant annet anskaffelse av F-35 kampfly, P8 overvåkingsfly, ubåter, kampvogner, soldatutrustning og IKT-løsninger. Forsvarsmateriell har også ansvaret for eierskapsforvaltningen av materiellet og støtter Forsvaret med teknisk kompetanse. Forsvarsmateriell støtter også opp under markedsføring av norsk forsvarsindustri.