Overingeniør teknisk drift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved avdeling for Cyberforsvarets taktiske kommando (CTK) er det ledig fast stilling som overingeniør. 

Stillingen er underlagt Driftstøtte seksjonen og skal bidra til teknisk drift og produsere løsninger innenfor drift av nasjonal radiopark.

Tjenestested er Reitan/Seines utenfor Bodø.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre nasjonal drift og vedlikehold av utstyr og systemer innenfor HF Drift sitt ansvarsområde på alle stasjoner nasjonalt.
 • Forberede, gjennomføre og evaluere opplæring og undervisning av driftspersonell.
 • Bidra i arbeidet med spesifikasjoner og systemløsninger innenfor fagområdet radio-, antenne-,og styringssystemer.
 • Utføre saksbehandling av radio-/antennespørsmål.
 • Omfattende reisevirksomhet, samt deltagelse på vaktordninger og øvelse må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

 • 3-årig universitet/høyskole innen elektronikk/radio.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum 3 års erfaring fra elektronikkverksted eller annen relevant erfaring.
 • Må ha førerkort klasse BE.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Strengt Hemmelig/ Cosmic Top Secret før tiltredelse.

 

Egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og være løsnings- og resultatorientert
 • Lojal, positiv og nysgjerrig med et ønske om faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Arbeide selvstendig og strukturert, og ha evne til helhetsoversikt

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, stillingskode 1087, pt. kr 446 900 - 537 700 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontaktpersoner

Andrè Vighals
Teamleder HF-Drift
Telefonnummer: 75 53 66 83
Mobil: 909 97 222
Arild Griegel
NK
Telefonnummer: 75 53 66 70
Mobil: 918 45 868

Hvem er Cyberforsvaret?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.