Overingeniør/ spesialbioingeniør

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å bli vår nye medarbeider?

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, MIKS, som er organisert i Divisjon for diagnostikk og teknologi har ledig stilling som overingeniør/spesialbioingeniør med erfaring innen kjemi.

Vi søker etter deg som er engasjert, nysgjerrig, initiativrik og som har god gjennomføringsevne.

Avdelingen består av fire seksjoner: bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling (FoU) og seksjon for leger og ledere. Avdelingen har høy forskningsaktivitet i nær tilknytning til den diagnostiske virksomheten og er Nasjonalt referanselaboratorium for humant papilloma virus, HPV.

Du vil bli ansatt i seksjon for bakteriologi og medieproduksjon. Den som ansettes vil ha enkelte arbeidsoppgaver som dekker behov på tvers av seksjonene.

Ved seksjonen påvises, identifiseres og resistensbestemmes bakterier, sopp, virus og parasitter fra pasienter i de kliniske avdelingene på sykehuset og primærhelsetjenesten i opptaksområdet vårt. Vi deltar også i den nasjonale resistenskartleggingen.

Seksjonen er selvforsynt med medier i tillegg til at den produserer medier til forskning og andre seksjoner i divisjonen. Videre har seksjonen ansvar for vask og sterilisering av utstyr til alle laboratorieavdelingene.

Vi kan tilby en variert arbeidshverdag, gode muligheter for utvikling, godt arbeidsmiljø, samt fleksibilitet i arbeidstiden. 

Avdelingen har CE-merket medieproduksjon og er akkreditert etter NS ISO 15189.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Kjemikalieansvarlig for avdelingen. Dette omfatter oppdatering, vedlikehold og risikovurdering av avdelingens stoffkartotek, substitusjonsvurderinger, avhending av farlig avfall, utføre sikker jobbanalyse for kjemikalier som krever arbeidstakerregister og HMS-vurdering for kjemikalier i avdelingens prosedyrer 
 • Være med i utviklingen av det diagnostiske tilbudet ved avdelingen
 • Være pådriver for utvikling av nye medier, samt utvikle eksisterende
 • Delta i det pågående arbeidet innen medieproduksjon i forhold til IVDR 
 • Utstyrsansvarlig for autoklaver og system for temperaturovervåkning
 • Bestilling, oppfølging og mottak av varer til seksjonen
 • Vekst- og sterilkontroll av medier
 • Delta i produksjon av medier ved behov
 • Deltagelse i tverrfaglige forskningsprosjekter kan være aktuelt 

Kvalifikasjoner

 • Kjemiingeniør/bioingeniør med erfaring innen uorganisk kjemi og som har mastergrad innen fagområdet kjemi eller medisinsk mikrobiologi. Søkere som ikke fyller de formelle kravene, men som har relevant realkompetanse kan bli vurdert
 • Det er ønskelig med erfaring fra bruk, vedlikehold og risikovurdering av stoffkartotek samt substitusjonsvurdering
 • Erfaring fra arbeid i et akkreditert/sertifisert laboratorium
 • Ønskelig med kunnskaper om autoklaver og autoklaveringsprosesser 
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk godt både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel med hensyn til å påta seg oppgaver som er nødvendig for den daglige driften av avdelingen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for utvikling i et tverrfaglig miljø
 • En hektisk, spennende og utfordrende arbeidshverdag
 • Trivelige kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Ahus har et omfattende velferdstilbud til ansatte som bolig, barnehage og et variert kultur- og fritidstilbud
 • Sentralt beliggende i landlige omgivelser med godt kollektivt tilbud

 Arbeidssted: Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen

Kontaktpersoner

Anne Kristin Borling
Seksjonsleder
Mobil: 959 20 028

Hvem er Akershus universitetssykehus (Ahus)?

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon for diagnostikk og teknologi har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder, bildediagnostikk, smittevern og medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.