Overingeniør signalanalyse/systemutvikling

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig fast stilling som overingeniør ved Forsvarets stasjon Varanger i Vadsø.

Vi søker etter deg som er løsningsorienter, målbevisst og har gjennomføringsvilje. Du er motivert til å lære og er ikke er redd for å ta tak i utfordringer. Den teknologiske fremgangen krever nye metoder og tenkemåter for å løse kommende utfordringer. Du er teknisk interessert, spesielt inn mot digital kommunikasjon, liker å programmere, er kreativ og tenker gjerne litt utenfor boksen for å løse kompliserte problemstillinger.

Du vil møte et tverrfaglig miljø i vekst med kolleger som har et bredt spekter av kompetanse. Gjennom en til dels variert og utfordrende hverdag du vil få muligheten til å utvide din egen kompetanse innenfor et spennende felt.Nyutdannede med relevant fagkrets oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk signalanalyse og rapportering
 • Utvikling og programmering av algoritmer for automatisk prosessering samt metode og systemutvikling
 • Utarbeidelse og oppdatering av teknisk dokumentasjon samt å bidra til utvikling av nye kapasiteter

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Høyere teknisk utdanning tilsvarende bachelorgrad innen relevant fagområde, f.eks. teleteknikk, telekommunikasjon eller telematikk.  Hvis relevant formell utdanning ligger noe tilbake i tid kreves relevant erfaring av nyere dato.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil, i særskilte tilfeller, kunne kompensere for manglende formell utdanning utover lavere teknisk utdanning.

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad innen relevante tekniske fag.
 • Utdanning i digital signalbehandling.
 • God kompetanse innen programmering, f.eks. C/C , Python, Java, Matlab og FPGA.
 • Utdanning eller relevant erfaring innen satellitt- og radiokommunikasjon, digitalteknikk, SDR (f.eks GNU-radio eller Redhawk), modulasjonsteori og modulasjonsformer.
 • Kunnskap om RF-teknologi.
 • God kjennskap til Forsvarets- og Etterretningstjenestens virksomhet og relevant erfaring fra eller god kjennskap til stillingens fagområde.

Særskilte krav:

 • Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

God evne til samarbeid, kommunikasjon og initiativ, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode1087) i lønnstrinn 58-70/ kr 505 800 – kr 631 700 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det tilstås et tillegg på kr 8000 brutto pr år. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 78 95 71 43

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger