Overingeniør/ senioringeniør til penetration testing ( pentester)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig stilling som overingeniør eller senioringeniør. Hovedoppgaven vil være pentesting.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, gjennomføring og dokumentering av pentesting
 • Vurdering av risiko i planlagte aktiviteter
 • Rekognosering og analyse av åpne kilder
 • Nettverks- og sårbarhetsanalyse

 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen tekniske fag. Lang og relevant erfaring, med meget god måloppnåelse, kan kompensere for manglende formell utdanning utover videregående skole

 

Relevant erfaring innen:

 • Pentesting
 • Sikkerhet i operativsystemer og nettverk
 • Oppsett av nettverk herunder monitorering, VPN, ruting, brannmur
 • Linux- og Windows-scripting, nettverk og hardening

 

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad innen relevante tekniske fag

 

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges høyt. I søknaden bør du redegjøre for hvorfor du er den beste søkeren til denne stillingen. Hvis du du kan vise til private prosjekter eller eksperimenter du er stolt av, ønsker vi gjerne å høre om det.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat hvis du lurer på noe rundt stillingen.

 

Særskilte krav:

 • Det kreves meget gode språkkunnskaper i engelsk og norsk.

 

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap.

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf lov om personell i Forsvaret. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl. B. Sjef Etterretningstjenesten kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

 

Egenskaper

 • Personlige egenskaper som lojalitet, integritet, vurderingsevne, samarbeidsevner, og evne til å ta eget initiativ vektlegges ved tilsetting.

 

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) eller senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 60-74/ 517 700 til kr 673 800 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 • Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her". Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Vitnemål og attester sendes med søknaden, originaler tas med til et eventuelt intervju.

For generell informasjon om Etterretningstjenesten klikk her.

Kontaktpersoner

Telefon
Telefonnummer: 23 09 47 25

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger