Overingeniør Nettverksdrift Forsvarets stasjon Ringerike

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Forsvarets stasjon Ringerike er det ledig stilling som overingeniør innen nettverksdrift. 

Vi søker derfor etter en erfaren medarbeider med meget gode faglige kunnskaper, som liker nye utfordringer og som vil være med å videreutvikle tjenestens nettverkstjenester.

Arbeidsoppgaver

Stillingenes hovedoppgaver er Installasjon, drift, og tilpasning av datakommunikasjonsløsninger ved stasjonen. Andre viktige oppgaver er å analysere avvik og feil innen systemområdene og iverksette korrigerende tiltak, utføre trendanalyser og proaktiv monitorering, og foreslå forbedringstiltak for å redusere risiko for feilsituasjoner.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

Det kreves Bachelorgrad innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag, som datateknikk, elektronikk, teleteknikk, eller kommunikasjonsteknologi. Lang relevant erfaring/utvist realkompetanse innen fagområdet, med meget god resultatoppnåelse, kan kompensere for manglende formell utdanning. 

Det er ønskelig med mastergrad eller tilsvarende (hovedfag, mastergrad, profesjonsgrad) innen relevant fagkrets 

Krav til tjenesteerfaring: 

  • Erfaring med drift av komplekse IP-nettverk eventuelt andre relevante nettverksløsninger. 
  • Kompetanse og erfaring på drift av Cisco-nettverk. 
  • Prosjektarbeid. 
  • Kjennskap til Forsvarets kommunikasjonsløsninger 

Særskilte krav: 

  • Det kreves gode språkferdigheteri engelsk. 
  • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 
  • Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf forsvarsloven, jf forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som muntlig og skriftlig fremstillingsevne, evne til å ta initiativ og samarbeid og kommunikasjon vil bli vektlagt i vurderingen.

Vi tilbyr

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør SKO 1087 ltr. 62 – 70 (for tiden kr 537 700 – kr 623 900 brutto per år). Avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 

Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål:
Telefonnummer: 91356047

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger