Overingeniør med forsknings- og strategiansvar

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten (VAV) investerer årlig for ca. 800 millioner kroner i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har Norges største VA-miljø, og gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter. 

Funksjon strategi og utvikling inngår i Utredningsseksjonen under Avdeling plan og prosjekt. Funksjonen består av fem medarbeidere og har som hovedoppgave å utarbeide og reviderer strategier innen vannforsyning og avløpshåndtering som påvirker VAVs faglige veivalg. Funksjonen skal videre identifisere områder for forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) som er av interesse for etatens virksomhetsområder, og har ansvar for å koordinere FOUI-prosjektene etaten er involvert i. Det sistnevnte vil være sentralt for denne stillingen. 

Nå søker vi ny overingeniør som skal ha som hovedoppgave å koordinere og videreutvikle etatens FoUI-innsats i tett samarbeid med etatens fagmiljøer, både innen vannforsyning og avløpshåndtering. Vi trenger deg som brenner for å utvikle VA-faget.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og utvikle etatens samlede innsats i forsknings- utviklings- og innovasjonsarbeid, og bidra til en mer proaktiv og målrettet innsats.
 • Prosjektstyring og prosjektledelse av, eller deltakelse i, prosjekter og utredningsoppgaver knyttet til overordnet planlegging og FoUI-arbeid.
 • Delta i aktuelle utviklingsprosjekter både internt og eksternt (nasjonalt og i noen grad internasjonalt).
 • Initiere nødvendige utredninger og vurderinger.
 • Bidra til nytenkning innenfor de eksisterende arbeidsoppgaver, og til funksjonens utviklingsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen VA eller annen vannfaglig kompetanse.
 • Mimimum 3 års relevant arbeidserfaring.
 • Kompetanse i prosjektarbeid og prosjektledelse.
 • God kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig.
 • Erfaring fra FoUI-arbeid og/eller administrasjon er ønskelig.
 • God kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å ta initiativ.
 • Løsningsorientert og helhetstenkende
 • Evne til å skape godt samarbeid.
 • Evne og interesse for å holde deg faglig oppdatert.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som betyr mye for mange.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning.
 • Mulighet for deltakelse i tekniske utviklingsprosjekter.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Norges største kompetansemiljø innen VA.
 • IA-bedrift med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Lønn fra kr. 663 400 til kr. 764 300 , avhengig av kompetanse.

Kontaktpersoner

Cecilie Bråthen
Funksjonsleder
Telefonnummer: 21802180

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger