Overingeniør IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NTNU Vitenskapsmuseet søker overingeniør IT i 100 % fast stilling.

Stillingen er knyttet til Vitenskapsmuseets fagnære IT-tjeneste med arbeidssted på Kalvskinnet. Vitenskapsmuseet har for tiden 3 ansatte knyttet til denne tjenesten. Gruppa har et nært samarbeid med fagmiljøene innenfor alle museets arbeidsfelt både når det gjelder drift av tjenester og gjennomføring av prosjekter. Med ansvar for fagnær IT, er gruppa bindeledd mellom brukerne og NTNUs felles IT-tjeneste som leverer basis IT til alle ansatte og studenter.

Det søkes etter en resultatorientert person som har evne til å arbeide selvstendig. Vedkommende må i tillegg ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt, fleksibel og dyktig til å formidle informasjon både skriftlig og muntlig.

 

Vi søker deg som trives med mange ulike oppgaver i en variert arbeidshverdag, og som har:

 • Relevant IT-faglig erfaring
 • Kunnskap om og erfaring med Windows og Ubuntu serverdrift
 • Kunnskap om og erfaring med PC-drift (AD, GPO og SCCM)
 • Erfaring fra arbeid med brukerstøtte
 • Erfaring med programmering
 • Erfaring med drift av databasetjenere

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Fagnær IT med vekt på støtte for museets virksomhet (forskning, formidling, samling)
 • Drift av Vitenskapsmuseets servere og ansattmaskiner
 • Brukerstøtte
 • Ivareta eksisterende databaser (PostgreSQL, MySQL, MS Access, Filemaker)
 • IT-sikkerhet og dokumentasjon
 • Drift av backup-tjenester

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå, med IT i fagkretsen. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Evne til å skape gode relasjoner til både interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Engasjement, fleksibilitet og evne til selvstendig å kunne utføre varierte arbeidsoppgaver innen fastsatte mål/ gjennomføringsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, arbeidsspråket er norsk
 • NTNU Vitenskapsmuseet er i stadig utvikling; noe som stiller store krav til medarbeidernes evne og vilje til omstilling. Tidligere erfaring og personlig egnethet vil derfor bli vektlagt ved ansettelse i stillingen.

 

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Velferdstilbud

 

Lønnsvilkår m.v.:

Overingeniør etter stillingskode 1087 lønnes normalt fra kr 458 700 til kr 490 500 pr. år. Innplassering er avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønna blir trukket 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Vitenskapsmuseet arbeider for likestilling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til gruppeleder Roger Alterskjær, tlf. 73597978, e-post roger.alterskjar@ntnu.no. For opplysning om ansettelsesprosessen, ta kontakt med HR-leder Christen Torvik på tlf. 402 40 543, e-post christen.torvik@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut og er i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via denne siden (jobbnorge.no) med CV, vitnemål og attester innen 16.01.2018.

I henhold til offentlighetslov kan, etter avtale, opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Christen Torvik
HR-leder
Telefonnummer: 402 40 543
Roger Alterskjær
gruppeleder
Telefonnummer: 73597978

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - knowledge for a better world

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

NTNU Nanolab is a 700 m2 cleanroom facility opened in 2009 and is a major part of NTNU´s strategic initiative for Nanoscience, Nanotechnology and Functional Materials - NTNU Nano. Since then NTNU NanoLab have developed and currently supports the research of more than 70 faculty at NTNU, 250 annual users with 25.000 user hours, of which 10% stem from industry. The NTNU NanoLab staff includes the director, eight service and process engineers and a head of laboratory. The Faculty of Natural Sciences is the host faculty for the NTNU Nanolab.

Se videopresentasjon