Overingeniør innen vegetasjonskontroll

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. januar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for Vedlikehold gir faglig støtte til de øvrige enhetene i Infrastrukturdivisjonen innen vedlikeholdsrelaterte fag. Stillingen for vegetasjonskontroll er plassert i seksjon for vedlikeholdsstrategi.

Seksjon for vedlikeholdsstrategi gir faglig støtte til Infrastrukturdivisjonen innen temaet vegetasjonskontroll. Det innebærer blant annet tema som vegetasjonskontroll og vegetasjonsrydding i sideterreng, linjegrunn og på tomter. Andre beslektede tema på seksjonen er viltpåkjørsler og ENØK.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingens primære arbeidsoppgaver er innen vegetasjonskontroll. Dette innebærer:
 • Analysere, kvalitetssikre og oppdatere tilstand for vegetasjonen i og langs jernbanen
 • Dokumentere og formidle informasjon om status
 • Foreslå, prioritere og være pådriver for tiltak
 • Utarbeide vedlikeholdsplaner
 • Generell rådgivning og saksbehandling
 • Prosjektleder/-deltaker og faglig oppfølging av konsulenter og entreprenører ved gjennomføring av tiltak
 • Gi innspill til styringssystemet, regelverket og andre enheter i organisasjonen
 • Representere Infrastrukturdivisjonen, i kraft av fagkunnskap i eksterne og interne fora
 • Være pådriver for og bistå ved opplæring av andre medarbeidere i organisasjonen
 • Seksjonen er i utvikling og det må også påregnes andre arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere vegetasjonsfaglig kompetanse, fra Universitet/høyskole eller lignende
 • God kjennskap til metoder for effektiv, økonomisk og miljømessig vegetasjonskontroll
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Kjennskap til metoder for totalbehandling av uønsket vegetasjon
 • Kjennskap til relevante offentlige databaser for naturmangfold
 • Fordel med kjennskap til relevante GIS-systemer
 • Kjenne relevante lover og forskrifter
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter en selvstendig, strukturert og nøyaktig person med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du må trives med selvstendig arbeid, være målrettet og resultatorientert. Det er vesentlig at du evner å søke gode løsninger gjennom samhandling. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.
Vi tilbyr
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en etat som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Det er gode utviklingsmuligheter gjennom vår allsidige og spennende prosjektportefølje og våre utdanningstilbud

Kontaktpersoner

Morten Tanggaard
E-postadresse: tanmor@jbv.no
Telefonnummer: 916 75833
Tore Brynslund
E-postadresse: tbl@jbv.no
Telefonnummer: 916 75815

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.