Overingeniør innen nettverk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved IT-avdelingen er det ledig fast stilling som overingeniør.

Vi er på jakt etter deg som vil utgjøre en forskjell og være med å videreutvikle IT-avdelingens kompetanse innenfor nettverk og sikkerhet. Nyutdannede oppfordres til å søke.

IT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har 48 ansatte.

Stillingen ligger i infrastrukturseksjonen. Infrastrukturseksjonen har ansvar for nettverk, server- og tjenesteleveranser på NMBU.

NMBU er inne i en periode med store endringer, og endringer i organiseringen som berører denne stillingen må kunne påregnes

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon, konfigurasjon og drift av nettverks- og brannmurløsninger
 • Sikkerhetsvurderinger innenfor nettverk- og infrastrukturområdet
 • Overvåkning
 • Automatisering av driftsoppgaver
 • Teknisk rådgivning i anskaffelsesprosesser
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Det kreves:
  • Det kreves relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på master innen IKT. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
  • Kjennskap til eller erfaring med nettverks-, sikkerhets- og brannmurløsninger
  • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kompetanse innen følgende områder vil bli vektlagt:
  • Sertifisering innen ett eller flere relevante områder
  • Erfaring med HPE/Cisco/Aruba, både trådfast og trådløst
  • God forståelse for IT-sikkerhet og nettverk
  • Prosjektgjennomføringserfaring
  • Overvåkningserfaring
  • Teknisk dokumentasjon

Personlige egenskaper/egnethet

 • Analytisk og god gjennomføringsevne
 • Resultatorientert
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Metodisk og systematisk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Innovativ

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, ltr. 60-75 (NOK 524.200 – 695.500). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknad og Attester/vitnemål

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk på denne stillingen” eller "Send søknad" på denne siden. 

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten

Kontaktpersoner

Ola-Gunnar Juelsrud
Seksjonssjef
Telefonnummer: (+47) 672 30 512

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning. 

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no