Overingeniør innen geografisk etterretning

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det er ledige stillinger som overingeniør innen geografisk etterretning.

Vi ser etter deg som kan programmere og har erfaring med å programmere kartapplikasjoner. Du forstår sammenhengen mellom geografiske data og hvordan programmering kan brukes til å behandle data. Stillingen har ansvaret for utvikling av nye geografiske tjenester og verktøy til etterretningsformål.

Etterretningstjenestens oppdrag er å bidra med beslutningsstøtte til norske myndigheter. Din oppgave blir å utvikle nye metoder, tilrettelegge for og fremskaffe teknologi slik at man kan kunne bruke kart for å gi denne typen beslutningstøtte.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave/ansvarsområde:

 • Utvikle nye geografiske tjenester og verktøy til etterretningsformål.

Andre arbeidsoppgaver

 • Designe, utvikle og drifte løsninger innen geografisk etterretningsanalyse
 • Delta i prosjekter og prosesser som omfatter geografisk etterretninganalyse
 • Undervise innen geografiske tjenester

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen informatikk eller geomatikk. Annen utdanning med relevant teknisk fagbakgrunn og relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Gode programmeringsferdigheter, gjerne innen praktisk anvendbare høynivå språk som f.eks. Python, JavaScript.    

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med behandling og bearbeiding av geografisk data.
 • Erfaring med bruk av geografiske informasjonsystemer (GIS).
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring innen etterretningsfaget
 • Kjennskap til Forsvaret øvrige virksomhet              

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som evne til helhetsoversikt, samarbeidsevner, samt muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk vektlegges ved tilsetting.

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.   

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør (kode 1087)
 • Lønn: kr 513 600 - 640 200 brutto pr år (lønnstrinn 58 – 70) i henhold til hovedtariffavtalen i staten. Det trekkes 2% som pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

Hvorfor jobbe i Etterretningstjenesten? 

 • Du vil være en del av kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen et bredt spekter av fagfelt
 • Du vil få utfordret deg faglig
 • Du vil være en del av en organisasjon som er i kontinuerlig utvikling og endring, i samsvar med verdensbildet
 • Du vil få mulighet til å utvikle egen kompetanse
 • Du vil være en del av en organisasjon med fokus på arbeidsmiljø og trivsel
 • Du vil få svært gode lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 16 94

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger