Overingeniør innen data

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast 100% stilling som overingeniør innen data. 

Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer og nærmeste overordnede er instituttleder.

Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Aktuelle arbeidsoppgaver og ansvar

 • drift og vedlikehold av laboratorier og lager
 • ivaretakelse av budsjettansvar for laboratoriene
 • innkjøp, drift, vedlikehold og oppsett av utstyr
 • oppsett og drift av tjenere og programvare for data- og elektronikklaboratoriene
 • delta i utvikling og gjennomføring av laboratorieøvelser, samt yte praktisk veiledning i studentenes gjennomføring av øvelser
 • gi støtte til studenter i ulike prosjekter, typisk bachelor- og masterprosjekter
 • yte støtte til andre fomål der det er behov for laboratoriearbeid innen data og/eller elektronikk

Kvalifikasjoner

 • ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole innenfor data og/eller elektronikk minimum tilsvarende bachelorgrad og relevant praksis
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode (dokumenterte) IT-kunnskaper innenfor hardware og software
 • ønskelig med kunnskaper innen digital elektronikk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivasjon og initiativ
 • fleksibilitet  og serviceinnstilling
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • godt sosialt miljø
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

 • Overingeniør (kode 1087): NOK 504 700 - 615 900 per år.
 • Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. 

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Kontaktpersoner

Einar Halvorsen
Instituttleder
Telefonnummer: 31 00 93 18
Kari L Foss-Pedersen
HR-rådgiver, For spørsmål om søknadsprosessen

Hvem er Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ?

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.