Overingeniør industrikontroll ved Virksomhet vann og avløp

Overingeniør

Etat for vann, avløp og renovasjon leverer samfunnskritiske tjenester til innbyggere i Fredrikstad. Virksomhet vann og avløp sørger for sunt og godt drikkevann til kommunens innbyggere, og for at avløpet blir behandlet på best mulig måte. Virksomhet VA søker nå etter overingeniør for industrikontroll. Vi søker deg som har høy interesse for VA faget, og ønsker å bidra til å løfte arbeidet innen industrikontroll. Virksomhet vann og avløp, under etat for vann, avløp og renovasjon (VAR) har 44 ansatte og har ansvar for drift, forvaltning og fornyelse av kommunens ca. 70 mil vann- og avløpsnett og ca. 190 pumpestasjoner. Fredrikstad kommune er inne i en rivende utvikling innenfor fagområdet vann og avløp. Det er planlagt årlige investeringer for over 200 millioner kroner til fornyelse av ledningsnettet de nærmeste årene. For å sikre at vi fortsatt skal levere gode tjenester innenfor vann og avløp i møte med stadig nye myndighetskrav, ønsker vi å forbedre oss innen oppfølging av påslipp fra næring og industri.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hovedoppgaver

 • Påse at påslippstillatelser fra næring og industri tilfredsstiller gjeldende krav.
 • Oppfølging av avvik fra påslippstillatelser til ledningsnettet.
 • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger.
 • Rapportering og fakturering i henhold til påslippstillatelse.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse med relevant fagkrets, minimum bachelorgrad.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra VA-bransjen, fortrinnsvis innen industrikontroll.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Erfaring fra bruk av fagprogrammer som Gemini VA, Infoland, ArcView og andre GIS-verktøy.

 

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å arbeide selvstendig, har gode samarbeidsegenskaper og bidrar til å videreføre et godt arbeidsmiljø.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt er analytisk og systematisk anlagt.
 • Du er tålmodig og nøyaktig.
 • Du er omgjengelig i møte med andre mennesker, samtidig som du evner å være tydelig i rollen som kontrollør.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende jobb med muligheter for kompetanseheving i et meget godt VA-faglig arbeidsmiljø.
 • Du blir en del av en fin gjeng med varierende alderssammensetning.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.

 

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale.

 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen, tlf. 69 36 14 82

Attester, vitnemål og referanser må medbringes ved eventuelt intervju.

 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Kontaktpersoner

Tom Arild Hodt
Virksomhetsleder
Telefonnummer: 69 36 13 70
Mobil: 900 22 819

Hvem er Fredrikstad kommune -?

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!