Overingeniør i reguleringsteknikk/instrumentering/måleteknikk

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter overingeniør i reguleringsteknikk/instrumentering/måleteknikk til laboratoriene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. 

Den som ansettes skal bidra med god og relevant veiledning i laboratoriet både for studenter og ansatte. Arbeidsoppgavene er meget varierte og inkluderer samarbeid på tvers av avdelinger i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som følger med i fagområdet, som ønsker videreutvikling både for seg selv og vår aktivitet. 

Hovedoppgaver

 • veiledning og undervisning på laboratorier av studenter, stipendiater og andre ansatte 
 • utvikling, drift og vedlikehold av laboratorier og -utstyr  
 • forskningsstøtte i relevante fagområder 
 • ivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K) 

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • bakgrunn i reguleringsteknikk, instrumentering eller måleteknikk 
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, herunder Matlab, Python, LabVIEW 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1087, kr 532.300 - 584.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no)

mer om ansattgoder og fordeler på uis.no (http://www.uis.no/ledige-stillinger/jobb-ved-uis/)

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til laboratorieleder Ståle Freyer, tlf: 99700567, e-post: staale.freyer@uis.no eller til instituttleder Tom Ryen, tlf: 51832029, e-post: tom.ryen@uis.no. 

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 51833525, e-post: rekruttering@uis.no 

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Send søknad" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Stavanger har få kvinner i ingeniørstillinger og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25 (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25). 

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Kontaktpersoner

Ståle Freyer
laboratorieleder
E-postadresse: staale.freyer@uis.no
Telefonnummer: 99 70 05 67
Tom Ryen
instituttleder
E-postadresse: tom.ryen@uis.no
Telefonnummer: 51 83 20 29

Hvem er Universitetet i Stavanger (UiS) ?

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. 

Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskaping, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.